Klimatvänlig visningsbostad

Vid stationen i Frederikssund har man byggt Klimakassen, vars huvudsyfte är att göra det möjligt att uppleva en bostad byggd av klimatvänliga material och byggnadskonstruktioner.

Den lilla visningsbostaden, som kallas Klimakassen, fungerar även som stadskontor för Frederikssunds kommun. I samband med utvecklingen av staden Vinge vid Frederikssund har Klimakassen blivit ett exempelhus för bostadsgemenskapen Egelund i Vinge. En bostadsgemenskap som har initierats av företaget Fabulas. Alla byggnader i Vinge ska vara minst DGNB-certifierade, och staden är centrerad runt en grön lunga. Huset är ett modulbygge i trä som förberetts i en inomhushall och därför snabbt och effektivt kunde uppföras på plats. För samarbetspartners och leverantörer i projekt Klimakassen fungerar huset även som ett showroom där man kan bilda sig en uppfattning om de enskilda materialen.

 

Inomhusklimat i bostaden

Klimakassen är i bostadsstorleken ”small” enligt Fabulas definition. Det vill säga 67 kvm inklusive hall, badrum och ett sovrum utöver ett större vardagsrum med integrerat kök som väntar i ena änden. Det är en stor fördel att det här rummet har ljus från flera håll. Från vardagsrummet och sovrummet har man tillgång till terrassen runt bostaden. Gemensamt för alla leverantörer är att de utvecklar produkter som bidrar till att minska CO2 -förbrukningen i byggnaden.

Det gäller även för undertaken från Troldtekt, som används för att reglera akustiken i rummen. Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat, kan ingå i Svanenmärkta byggnader och är inomhusklimatmärkt i de bästa kategorier enligt Dansk Indeklima Mærkning. Utöver val av material är även byggmetoden relevant, eftersom Klimakassen tillverkats i trä och har en konstruktion som andas.