Hälsosamma omgivningar i den gröna byn

Söder om Odense ligger bostadsområdet Lensmarken, de första DGNB-certifierade allmännyttiga bostäderna på Fyn. Alla de totalt 40 husen har akustiktak från Troldtekt som bidrar till certifieringen.

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S / Civica.dk

Lensmarken består av totalt 40 trähus och kallas även ”den gröna lilla byn”. Bostäderna är DGNB-certifierade i guldkategorin, vilket innebär att det ställs särskilt höga krav i fråga om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Krav som bostadsföretaget Civica och projektets rådgivare var tvungna att uppfylla inom de strama budgetramar som ofta gäller vid byggnation av allmännyttiga bostäder.

– Vi behövde verkligen kunna dokumentera bostädernas hållbarhet. Vi ville ha lösningar som var budgeterade och validerade av tredje part så att det inte slutade med att de flesta hållbara lösningar sparades bort. Därmed fick vi göra många aktiva val och bortval längs vägen när vi utvärderade olika material och lösningar, säger Bente Karlskov, som är projektutvecklingschef på Civica.

Fokus på gemenskap

Bostäderna i Lensmarken har uppförts som radhus på mellan 71 och 110 m2 i ett och ett halvt plan. En av de övergripande visionerna har varit att stärka gemenskapen mellan de boende genom att skapa grönytor med grillplatser, lekplatser och fruktträd som samspelar fint med omgivningen.

– Utvändigt har vi använt byggmaterial som får husen att smälta in i landskapet på ett naturligt sätt. Fasaderna är klädda i väderbeständigt trä, och taken har täckts med moss-sedum, säger projekteringsledare Anders Gottfred Petersen på ERIK Arkitekter.

Bostädernas kvadratmeter har utnyttjats optimalt. Alla tvårummare är byggda i ett plan. I bostäderna med 3 och 4 rum knyts de två våningsplanen samman av en synlig trappa. Andra våningen består av en loftgång och två rum. Första våningen (bottenplan) rymmer bland annat hall, badrum och kombinerat kök/allrum med utsikt mot de öppna ytorna utanför. Det stora, ljusa rummet är öppet till nock, och i taket sitter Troldtekts akustiktak.

Troldtekt kombinerar flera olika fördelar

Alla material i bostäderna är noggrant utvalda för att belasta miljön så lite som möjligt. Generellt har man använt naturmaterial av hög kvalitet som ger låg energiförbrukning och optimalt inomhusklimat och kräver minimalt underhåll. Alla dessa faktorer är centrala parametrar för DGNB-certifiering.

– Vi valde Troldtekt av flera skäl. För det första är det en lösning som är enkel att underhålla i en bostadsorganisation, där man annars brukar behöva måla taket mellan uthyrningarna. För det andra kan vi med Troldtekts akustiktak av cementbunden träull garantera en god akustik, framför allt i kök/allrum där det är högt i tak, berättar projektledare Steen Wøldike Gade från Hans Jørgensen & Søn, som har varit totalentreprenör för projektet.

– När man bygger med trägolv och släta väggar är akustiken otroligt viktig. Troldtekt är en träprodukt som kombinerar goda akustiska egenskaper med fokus på återvinning. Det tillför poäng till DGNB-certifieringen och var en viktig orsak till valet av Troldtekt-tak, tillägger Bente Karlskov från Civica. 

Motiverar till nya vanor

Lensmarken stod klart 2018 och de 40 bostäderna blev snabbt uthyrda till många olika typer av människor, allt från ensamstående äldre till barnfamiljer.

– Vårt fokus på hållbarhet har med andra ord fått brett genomslag. Vi har även gjort en enkätundersökning bland de boende, och där uppger 65 % att det är viktigt för dem att bo på ett hållbart sätt. Samtidigt ser vi att många boende har blivit mer medvetna om sina beteendemönster när det gäller energiförbrukning och avfallssortering. Det finns saker som tyder på att hållbara bostäder motiverar till en mer miljömedveten livsstil, säger Bente Karlskov.