Troldtekt Loevvangen SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA