Hållbar renovering av Ravnkildevej

Kvarteret Ravnkildevej och dess 250 bostäder har rustats upp inom ramen för ett renoveringsprojekt av Kildeparkens tre olika bostadsområden.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ravnkildevej har nu fått en egen identitet, som skiljer sig från grannkvarteren Fyrkildevej och Blåkildevej i bostadsrättsföreningen Himmerlands bostadsområde Kildeparken. Området byggdes i början av 1970-talet och – som för mycket annat från den här perioden – fanns det utrymme för förbättringar såväl vad gäller sociala aspekter som inomhusmiljö och energiförbrukning.

Bebyggelsen var väldigt monoton, med oinspirerande områden mellan husen. Ravnkildevej ligger i en sluttning, med tvåvåningshus längst upp, placerade i grupper runt ett litet torg, och återvändsgränder med enfamiljshus lite längre ner. I tvåvåningshusen har man framför allt ändrat storleken på lägenheterna för att skapa en större blandning av boende.

Balanserad renovering

Hyreshusen har totalrenoverats ända in till stommen, vilket innebär att man har bytt ut alla rör, ytskikt och fasader. I de vitmålade korridorerna har man installerat vita Troldtekt akustiktak. I kombination med de stora fönsterpartierna vid dörrarna gör detta att entréerna upplevs som trevliga och välkomnande.

Även enfamiljshusen, som hade problem med fukt och mögel, har totalrenoverats. Områdets samlingslokal har också fått en lättare upprustning och en tillbyggnad med nya Troldtekt-tak i större delen av lokalen.

Ravnkildevej har nominerats till Renoverprisen 2021 för sin ambitiösa renovering. Visuellt har området blivit mycket mer spännande och varierat, samtidigt som man har integrerat hållbarhet i värmeförbrukning, avfallshantering och återanvändning av regnvatten.