Aktivitetshus för vardag och fest

Sønderparken i Fredericia har genomgått en omfattande renovering, vilket har resulterat i ett vackrare, tryggare och mer attraktivt bostadsområde. De boende har varit djupt engagerade, även i arbetet med att utveckla det nya aktivitetshuset.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. bostadsbyggnader
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Lägenhetskomplexet Sønderparken i den danska staden Fredericia har renoverats inom ramen för en helhetsplan, med många fysiska förändringar såväl invändigt som utvändigt. En ambitiös landskapsplan, framtagen av Kristine Jensen, binder samman hela området och inbjuder till gemensamma aktiviteter.

Förändringarna fyller dessutom en social funktion, och det har pågått ett intensivt arbete på bred front för att säkerställa den sociala miljön i området. 2019 nominerades Sønderparken till Renoverprisen – mycket tack vare det sociala perspektivet.

Aktivitetshus – från idé till verklighet

Mitt i det stora bostadsområdet ligger Sønderparkens aktivitetshus inbyggt i en kulle, som en mäktig skulptur. Arkitekten Dorthe Mandrup har lyckats omsätta de boendes idéer till verklighet, vilket har bidragit till områdets gemenskap och lett till att många frivilliga har engagerat sig i projektet.

Huset har tre våningar, med en multisal på nedre plan som ligger i direkt anslutning till gården på framsidan och gräsmattan på baksidan. Våningsplanen är öppna i förhållande till varandra, vilket gör att huset känns välkomnande för alla.

Troldtekt akustikplattor har monterats i taken i alla rum. Det ger en arkitektonisk helhet och bra akustik, oavsett om man övar i musikrummet eller är på träff med stickklubben.

På andra våning finns ett café som även serverar varm mat. Aktivitetshuset fyller många vardagsfunktioner, men kan även användas till större evenemang för de boende i Sønderparken.