Naturskönt aktivitetshus

Bostadsrättsföreningen Sprotoften i Nyborg har fått ett nytt aktivitetshus, som är en del av en större helhetsplan för bostadsområdet Sprotoften. Här finns bl.a. flera bostadssociala projekt där man tillsammans med AOF och Café Danehof bjuder på hemlagad mat varje dag under hela öppettiden.

Troldtekt, Sprotoften
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Intill de röda husen från 1950-talet ligger det nya samlande aktivitetshuset som passar in fint med de befintliga husen och parken bredvid.

Helhetsplanen för de fem avdelningarna i Sprotoften skapade möjligheter för ett aktivitetshus på marken där det tidigare låg ett litet köpcenter. Huset har byggts med medel från Realdanias projekt: Det Gode BoligLiv och Landsbyggefonden.

Aktivitetshuset fungerar som en förlängning av parken och husets gröna tak stiger uppåt och bort mot gatan. Parken har blivit en aktiv plats och från kaféet kan man gå ut i parken eller äta lunch på den tillhörande terrassen. En stor amfitrappa ger ännu fler aktivitetsmöjligheter i form av lek, teater och musik men fungerar även som en arkitektonisk koppling mellan parken och takytan.

Arkitekt Søren Rasmussen berättar att huset också är tänkt att fungera som en korridor från gatan till parken. Från ingången leds man in genom huset, där stor takbelysning ger en ljus stämning i rummet. En lätt böjd vägg klädd med lodräta trälister leder fram till husets kafé. Från kaféet kan man fortsätta ut i parken. På den ena sidan av korridoren finns en hörsal med möjlighet att dela upp rum för undervisning eller andra aktiviteter.

Takytan är en svagt sluttande yta som arkitekt Søren Rasmussen ville skulle framstå som lugn och välkomnande. Därför har man valt Troldtekt utan fas, vilket ger färre element i taket och en homogen yta. Troldtekt går igen i hela aktivitetshuset och skapar en fin helhet i huset.