Kvalitet i varje aspekt

Tegel, zink, trä ... Det är välkända material som använts på ett smart sätt i bostadsområdet Svaneparken i Galten utanför Aarhus. Samtidigt har helheten blivit en arkitektonisk helhet, som också belönats med Skanderborg kommuns arkitekturpris.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i bostadsbyggnader
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Byggeskadefonden gav i maj 2020 ut publikationen: Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri (sv.: Guide till kvalitet när nya bostäder byggs). Här nämns Svaneparken bland annat med orden ”Kvalitet i varje aspekt”. Övergripande kan bostadsområdet beskrivas som en låg tätbebyggelse med både en- och tvåplansbostäder organiserade runt två gemensamhetsytor.

Alla bostäder har en liten trädgård på både baksidan och framsidan, så att invånarna kan välja var de vill vara utifrån väder och social gemenskap. Gemensamhetsytorna är reserverade för parkering och lekplatser, och här finns även en samlingslokal.

Lokal som samlingspunkt

Arkitektfirman Frost Larsen har förstått att använda de enkla, robusta materialen på ett sätt som ger ett fint helhetsintryck, men samtidigt med fina detaljer. Precis som bostäderna har samlingslokalen ett zinktak och tegelfasader, men sticker ändå ut genom att de två tegelfärgerna används på ett annat sätt som motsvarar byggnadens större skala. Inuti samlingslokalen är det gott om plats och den är mycket användbar för Svaneparkens evenemang och lokala föreningar. På tre sidor finns stora fönster ut mot gemensamhetsytan.

I samlingslokalen används svart Troldtekt akustiktak, vilket ger en bra akustik trots rummets höjd. De svarta akustikplattorna bildar bakgrunden för de trälister som utgör utsmyckningen i rummet. Trälisterna har också använts på en begränsad väggyta och bryter på så vis av mot de vita väggarna. Således kännetecknas även samlingslokalen av bra material med lång hållbarhet.