Äldreboende i färg

Hornbækhave är ett nybyggt äldreboende där man i hög grad har fokuserat på att skapa en omsorgsfull inramning med en arkitektur som gör att stället smälter in i den omgivande miljön.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Byggnaden, som både är i ett och två plan, har fasader klädda i svart skiffer, vilket skapar en fin dialog med omgivningen. På innergårdarna har fasaderna en ljus träbeklädnad som gör platsen väldigt inbjudande samt tydliggör byggnadernas struktur. Materialvalet är en del av en hållbar röd tråd i byggprojektet, som bland annat även omfattar gröna tak och regnvattenhantering. Konstnären Malene Bach har varit involverad i byggprojektet från start, och har i det omgivande stigsystemet bidragit med en paviljong eller skulptur av återvunnet tegel. Inuti har Malene Bach skapat en naturlig kartöversikt med färger och tavlor i ett annorlunda taktilt och analogt uttryck. Konstprojektet har fått stöd från Det Obelske Familiefond och Statens Kunstfond i Danmark.

Rum för glädje och gemenskap

OK-Fonden driver äldreboendet i Hornbækhave utifrån grundläggande värden som stödjer visionen om att ”livet ska levas – hela livet”. Ett av värdena är ”estetiska omgivningar” som varje dag ska glädja både själ och sinne.  Därför har man här jobbat med vackra rumsliga lösningar, färger och inredning samt utsikt och utblick. Det finns till exempel ett spa-rum som ska väcka och stimulera sinnena, och träningsredskapen har placerats i ett vackert rum med tak till nock och utsikt mot både innergård och utegym. Taken är alla klädda i ljus Troldtekt utan fas, vilket både ger bra akustik och en naturlig värme i rummet. De enhetliga taken skapar ett fint sammanhang mellan korridorer och gemensamhetsytor, och förstärker den hemtrevliga känslan. I entrébyggnaden i ett plan finns caféet med bibliotek och hobbyrum. Ett fint och flexibelt rum. Bostadsrummen ligger i tvåvåningshusen, där tv-rum och matrum smälter ihop med korridorerna. Dörrarna till bostadsrummen ramas in parvis av nischer i skiftande färger, vilket tillsammans med namnskyltarna gör att de boende enkelt kan känna igen dörren till sitt eget rum.