Trygg och läkande arkitektur

På Psykiatrisk Center København i stadsdelen Bispebjerg är den fysiska miljön en del av behandlingen.

Den första byggetappen är nu klar och hela den nya psykiatriavdelningen beräknas stå färdig 2025. Ritningarna har gjorts i samarbete mellan PLH arkitekter och Friis & Moltke Architects, med fokus på den mänskliga skalan, vackra material och bra akustik.

Varje avdelning utgörs av enkelrum placerade runt en innergård. Dessutom finns aktivitetsrum, gemensamma utrymmen och behandlingsrum. Varje patientrum har ett stort burspråk med sittmöjligheter. Burspråket och en nisch med skrivbord och TV är klädda i faner, vilket gör att rummen känns varmare och hemtrevligare. Samma effekt uppnås med Troldtekttaken, som ger god akustik och materialitet.

 

Signalerar öppenhet

Man har jobbat med akustik, färg och ljus på alla nivåer för att skapa en läkande miljö präglad av trygghet och trivsel. Troldtekt är ett genomgående material i patientrum, aktivitetsrum och korridorerna runt foajén, som utgörs av ett vackert och välkomnande atrium i två etage. I designprocessen har man med hjälp av en rumsmodell undersökt hur parametrar som ljud och dagsljus kan bidra till en läkande arkitektur.

Byggnadernas fasader i tegel och eloxerad aluminiumplåt står i vacker samklang med de invändiga ytorna. De stora fönsterpartierna och burspråken är viktiga element som signalerar öppenhet och ger en koppling mellan ute och inne.