Taktila ytor ute och inne

Vårdhemmet Skovparken för personer med svår demens är uppfört som en sammanhängande helhet med huslängor ut mot det omgivande landskapet. Vid byggnationen låg fokus på sinnliga och hållbara material.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Skovparkens vårdhem ligger i utkanten av Ølgod i Vestjylland. Så småningom kommer träd att växa upp runt byggnaden, som är uppförd i tegel med infällda fasadpartier i trä. De synliga takytorna är också klädda med tegel och har takfönster i nocken. Det röda teglet i kombination med träpanelerna och en distinkt arkitektur ger byggnaden en tydlig identitet som känns välkomnande. Konstruktionen utgörs av fyra huslängor placerade runt en centralt belägen del med gemensamhetsutrymmen och innergård, vilket gör det lätt för de boende att orientera sig och skapar trygghet i vardagen.

Hållbara material

I varje huslänga bor åtta patienter, som äter tillsammans i en egen ”matsal” och dessutom har ett gemensamt vardagsrum i anslutning till denna. I ena änden av korridoren har man utsikt mot det omgivande landskapet, och rummet kan användas till både aktiviteter och umgänge. Rikligt med dagsljus strömmar in från de stora takfönstren. Entréerna till lägenheterna är infällda i fasaden, med väggar målade i olika färger. Det gör det enklare att orientera sig, eftersom varje huslänga är lätt att känna igen.

Troldtekt akustikplattor i naturträ har valts till samtliga innertak, för att skapa god akustik i lägenheterna, korridorerna och sällskapsrummen. Bra akustik och därmed en bättre hörupplevelse är viktig för ett tryggt hem. Arkitekten Kristjan Friis på RUM berättar att alla val har gjorts med fokus på att undvika material som kan vara skadliga för miljö och hälsa. Materialen har därför en stark hållbar profil eller är miljöcertifierade.