Kontrastfylld arkitektur för de äldre i Gødvad

Det nya äldreboendet i utkanten av Silkeborg är ett spektakulärt bygge i en snabbt växande del av staden. Placeringen på en höjd gör äldreboendet till ett naturligt blickfång, som förstärks av att byggnaderna är i två våningar. Gødvad äldreboende är uppbyggt som tre friliggande hus med gångförbindelse mellan centrumavdelningarna och lägenheterna.

Troldtekt, Gødvad plejecenter
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Husen är utformade efter samma enkla princip, med svart skiffer på fasaden och som kontrast fönsterpartier i vita betongkassar som bryter genom fasaden. Den grafiska och skulpturala prägeln understryks av en atypisk form på taket, som ger ett speciellt dramatiskt intryck tack vare att de tre husen är olika placerade kring trädgården.

De två husen innehåller totalt 40 lägenheter med gemensamt vardagsrum och kök. I det tredje huset finns olika gemensamma utrymmen för de boende, och utöver administration finns ett stort vardagsrum med högt i tak, där de boende kan träffas för olika aktiviteter och ha det trevligt tillsammans. Härifrån har man också utsikt över trädgården och vidare ut över det omgivande landskapet.

Akustiktak med belysning

Just trädgården binder samman husen och det omkringliggande landskapet. Ett antal miniträdgårdar inbjuder till promenader i det fria eller längs förbindelsegångarna mellan husen, varifrån man har god kontakt både med trädgårdarna och landskapet. Gångarna är anslutna till de trapprum/hissar som finns utomhus och kan kallas övertäckta uterum.

Mot väder och vind har man skärmat av med omväxlande glas och grå cementspånplattor. Denne variation av material gör gångarna till självständiga element i förhållande till husen och som ett mellanting mellan inne och ute. Växlingarna mellan glas och cementspånplattor får också gångarna att verka ”kortare” och mer som innerum.

Troldtekt med belysning Wave i taket bidrar också till en varmare stämning i de långsträckta rummen och i trapprummen, och eliminerar den hårda akustiken som de andra hårda materialen ger. Troldtekts inbyggda längsgående belysning är även genomgående i alla gångytor, både ute och inne. Troldtekt hjälper till att förstärka en arkitektur som betonar en mjuk övergång mellan ute och inne.

Middag med smaklig akustik

Arkitektföretaget schmidt hammer lassen har tänkt på en klok akustik i äldreboendets gemensamhetslokaler. Det finns behov av god akustik i vardagsrummet med högt i tak, där många olika typer av aktiviteter pågår varje dag. Arkitekterna har valt Troldtekts belysning, fin med inbyggd cirkulär belysning. Därigenom differentieras gångytor och uppehållsytor genom olika typer av belysningsarmaturer (längsgående i gångarna och runda i uppehållsrummen). Undantaget är den stora mötessalen, där lamporna hänger ned från det höga taket. 

Gødvad äldreboende är ett genomtänkt och spännande bygge som ger ett positivt intryck på näthinnan. Anläggningen bjuder också på fina upplevelser som en liten ljusgård i anknytning till uppehållsrummen i husen och en mångfald av material som håller sinnena öppna.