Cirkulärt flöde skapar öppenhet och överskådlighet

När man kommer till psykiatrisjukhuset i Vejle möts man av en snygg fasad i två våningar klädda med brunerade aluminiumplattor. De vågräta linjerna och välvda gavlarna bildar en välkomnande byggnad, som inte imponerar med sin storlek eller höjd vid första ögonkastet. Men det är en stor byggnad ‒ 17 400 m² ‒ något som man upptäcker först när man går på upptäcktsfärd i den spännande miljön.

Troldtekt, troldtekt, psychiatric hospital in Vejle, Denmark
Photo: Thomas Mølvig, architect

Arkitema Architects beskriver den övergripande arkitektoniska idén så här:

Psykiatrisjukhuset består av åtta klunghus, som sitter ihop med ett cirkulärt flöde, där bl.a. de administrativa och personalmässiga funktionerna är placerade. Det är just kombinationen av klunghusen och den funktionella och administrativa byggnaden, som en sluten ring som samlar alla funktioner, som ger ett både öppet och överskådligt psykiatrisjukhus.

Nordisk omsorg om detaljerna

Foajén är ett rum med fina proportioner och högt i tak och har en informell atmosfär. De organiskt formade väggarna och informationsdisken har ljusa trälister. I taket hänger en stor ljuskrona, som är skapad av bildkonstnären Signe Guttormsen till just den här platsen. Hon har för övrigt även stått för färgsättningen och den konstnärliga utsmyckningen i hela byggnadskomplexet.

Från foajén kan man gå åt flera håll och via de olika korridorerna komma fram till den plats man ska besöka. Man har hela tiden utsikt över byggnadens innergård, där man kan vistas i en trygg omgivning. Den fina kontakten mellan ute och inne ger också ett levande dagsljus.

Den nordiska omsorgen om detaljerna lyser igenom överallt. Den vackra gymnastiksalen är bara en av många positiva upplevelser, och på det hela taget har man lagt vikt vid bra material som samspelar på ett fint sätt. Ljus tegelsten, obehandlade trälister, grå Troldtekt och rött linoleumgolv bildar en härlig blandning som är en njutning för sinnena.

Man har monterat solceller på det platta taket över de inre gångarna, och sängutrymmena har grön växtlighet på takplattorna. Ett unikt inslag är att byggnadskomplexet är förbundet med det befintliga sjukhuset med en 200 meter lång gång som är upphöjd på pelare.