Huset i skogen

Peter Lieps Hus strax utanför Dyrehavsbakken är vackert omgivet av bokskogar i en miljö som fullkomligt osar av historia. Det klassiska värdshuset har renoverats varsamt för att lyfta fram byggnadens charm och ursprung.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect, MAA

Halmtaket och hjorthornen på den putsade fasaden skapar vissa förväntningar på husets interiör. Och förväntningarna infrias, med utsikt mot skogen genom de spröjsade fönstren och svarta takbjälkar som vittnar om byggnadens historia.

Anders Busk Faarborg från All That Matters Design berättar att en stor del av renoveringen bestod i att avlägsna överflödig inredning för att ta fram husets vackra originaldelar. Att visa respekt för byggnadens egenskaper och inte minst skapa bättre kontakt mellan inom- och utomhusytor. Med den nya inredningen har rummen blivit mycket ljusare, vilket tilltalar en bredare publik.

Genomgående naturmaterial

Peter Lieps Hus har två större rum på bottenvåningen, på vardera sida om entrén. Det minsta är väldigt charmigt, med randiga tapeter och en platsbyggd bänk längs ena väggen. Borden och stolarna i trä har en nordisk design som passar bra ihop med övrig inredning. Det större rummet har möbler i ljusare trä, vilket ger ett lätt och enhetligt intryck. Här vittnar en stor öppen spis om husets historia.

Vid renoveringen har man tagit stor hänsyn till gästernas förväntningar på akustiken och därför planerat inredningen noga redan från början. Troldtekt line i naturträ har monterats mellan de svarta takbjälkarna, vilket bidrar till att framhäva rummets linjer. Därmed blir taket också en del av inredningen, där plattornas trästruktur och färg passar fint ihop med de flätade stolsitsarna.