Troldtekt träullsabsorbenter i företagsbyggnad
Photo: Thomas Mølvig, architect MAA