Danish Crowns huvudkontor nytolkar den trelängade gården

I Randers har Danish Crown uppfört ett nytt huvudkontor som samlar förflutet och framtid i en kontorsbyggnad på hela 13 000 kvadratmeter. Designlösningen Troldtekt line i naturträ samspelar harmoniskt med byggnadens bärande designhandtag och det gula murverket både invändigt och utvändigt.

Akustiktak från Troldtekt i kontors- och företagsbyggnad

Randers har fått en ny arkitektonisk pärla. Danish Crown har byggt ett huvudkontor som är svårt att inte lägga märke till. Livsmedelsproducenten saknade utrymme och bättre mötesfaciliteter, och beräkningar visade att det ekonomiskt sett var bättre att bygga nytt än att totalrenovera de befintliga byggnaderna.

Projektet inleddes 2020 och det 13 000 kvadratmeter stora huvudkontoret är uppfört på företagets egen tomt, där det redan fanns en administrationsbyggnad. Sensommaren 2023 var de sista detaljerna på plats och medarbetarna kunde flytta in i en kontorsbyggnad som både är certifierad med DGNB Guld och DGNB Hjärta, där det sistnämnda handlar om hälsa och välbefinnande för dem som vistas i byggnaden.

Det är CEBRA Architecture som har ritat projektet.

 

Inspiration från klassiska bondgårdar

Inspirationen till byggnadens utformning kommer från Danish Crowns 130-åriga historia, som är nära knuten till det danska lantbruket. Här är arkitekturen tänkt som en modern tolkning av den klassiska danska, trelängade gården.

Kontorsbyggnaden består av tre längor som ligger förskjutna i förhållande till varandra och där det mellan varje länga finns inredda gårdsmiljöer. De tre längorna möts i ena änden, där huvudentrén ligger tillsammans med flera gemensamma faciliteter, bland annat matsal, gym, showkök för företag och skolbarn samt en slaktare för medarbetarna.

De gemensamma utrymmena utgör en naturlig knutpunkt från vilken det finns förbindelser till hela byggnaden – även vertikalt med hjälp av de öppna broarna och trapporna. Det finns totalt fyra våningar och alla våningar och flyglar består av olika typer av rum och arbetszoner – både privata möteslokaler, enskilda och grupparbetsplatser, fikaplatser och sociala möteszoner.

Danish Crowns nya kontorsbyggnad är kopplad till den gamla byggnaden via en glasgång som även fungerar som gemensamt växthus.

 

Troldtekt i samspel med övriga material

För att ge byggnaden en särskild karaktär har den uppförts som solitt murverk i gula och ljusa naturtoner som skapar färgspel beroende på vädret, och med ytor där utstickande tegelstenar bildar horisontella linjer på fasaden. Samma design återkommer invändigt i hela byggnaden.

Inomhus har man tänkt på att utnyttja dagsljuset på bästa sätt utan att det överhettar byggnaden, och därför är den riktad mot norr. Dessutom ligger fokus på ett hälsosamt inomhusklimat och hälsosamma material. Allt är hållet i samma naturliga toner – både tegelstenarna, betonggolvet, trälisterna och Troldtekt i naturträ, som har valts till alla innertak.

Troldtekts akustikplattor finns i olika varianter runt om i byggnaden. Den prisbelönta designlösningen Troldtekt line i naturträ samspelar harmoniskt med tegelstenarna i de många öppna ytorna, gångbroarna och kontorslokalerna.

– Troldtekt line passade perfekt ihop med tegelstenarna i förband, där vi samtidigt kunde skapa en bra akustisk miljö. Naturfärgen matchade även tegelstenen, så det var lite av en no brainer för oss, säger Mikkel Frost, arkitekt och partner på CEBRA Architecture.

Dessutom har man valt klassiska Troldtekt-akustikplattor samt Troldtekts monterade i T-profilsystem. Troldtekt-lösningarna bidrar till att säkerställa god akustik och en behaglig ljudmiljö för de många medarbetarna i hela byggnaden.

 

Hälsosam arbetsmiljö

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande har också varit i fokus i samband med tillkomsten av det nya huvudkontoret, och därför är Danish Crown-byggnaden även certifierad med DGNB Hjärta.

Byggnadens fysiska ramar stödjer en social och aktivitetsbaserad arbetsmiljö, och förutom ett hälsosamt inomhusklimat har man även utsikt över fält och grönområden i hela byggnaden. Utomhus ger ett stigsystem med natursköna rutter goda förutsättningar för walk'n'talk, löprundor och andra gemensamma aktiviteter, till exempel runt det gemensamma växthuset och trädgårdsområdet.