Kreativitet i utåtriktat hus

Filmbyen Aarhus fortsätter att växa och stärka sin position som västra Danmarks centrum för film- och medieproduktion. I den nya byggnaden, Filmby 3, har redan 19 företag etablerats.

Akustiktak från Troldtekt i kontors- och företagsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

I hamnen i Aarhus ligger Filmby Aarhus mellan Dokk1 och Jyllands Posten i tre byggnader på rad – allt med utsikt över hamnbassäng 3.

Filmbyens kreativa företagspark är nu hem för över 100 företag, där alla arbetar med film, medier eller spel. Hamnens industriella avtryck på omgivningen har också påverkat Filmbyens arkitektur genom att en tidigare turbinbyggnad har byggts om till kontor och studior.

Filmby 3 har också byggts i robusta material och bjuder in både förbipasserande och alla som arbetar eller studerar i området. Det som utmärker denna byggnad är att den når ut till omgivningen och bidrar till ett större sammanhang i stadsdelen.

Inspirerande hus

I Filmby 3 huserar utbildningen Kaospiloterne, Aarhus Filmværksted, FILMLAB, Funday Factory och många fler företag. Byggnaden är utformad för optimal flexibilitet i förhållande till de många hyresgästerna, och byggnadens inredning utgår från enkla och robusta material som betong, cortenstål och trä.

De flesta tak är täckta med Troldtekt akustikplattor som effektivt dämpar efterklangstiden och bidrar med värme till rummen.

Med sina olika rumstyper och många möjligheter ger nya Filmbyen utrymme för innovation och inspiration till den digitala och visuella branschen. På Filmby 3:s fasad planeras konstvideoinstallationen ”The Garden in the Machine” av konstnären Jesper Just. Den levande fasaden blir ett landmärke för hela den kreativa stadsdelen i hamnen.