Hållbar kontorsmiljö i historisk byggnad

Fastighetsbolaget Stena Fastigheter har i samarbete med de nya hyresgästerna FOJAB Arkitekter renoverat den gamla Trikåfabriken i Malmö. Många ursprungliga detaljer har bevarats och nya har lagts till – bland annat Troldtekt akustikplattor.

Den gamla industribyggnaden Trikåfabriken i Malmöstadsdelen Möllevången har omvandlats till kontor. Fabriken byggdes 1901 och har nyligen renoverats och förvandlats till en inspirerande och kreativ arbetsmiljö som värnar om byggnadens ursprungliga karaktär och historia.

Fastighetsägaren Stena Fastigheter har renoverat Trikåfabriken i samarbete med de nya hyresgästerna, arkitektbyrån FOJAB. FOJAB har stått för projektering och design av det nya kontoret, som var klart för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

Hållbarhet har varit ett genomgående tema under renoveringen, och byggnaden är certifierad enligt standarden Miljöbyggnad iDrift. Den tidigare fabriken har varit en av testpiloterna för IVL Svenska Miljöinstitutet och därmed ett av de första renoveringsprojekten i Sverige där klimatnyttan verifierats.

– Hållbarhet är väldigt viktigt för oss, och därför har vi valt att renovera en gammal byggnad i stället för att bygga nytt. Eftersom detta blir en allt större del av vår verksamhet vill vi gärna visa att vi behärskar såväl renoveringsprojekt som nybyggnationer, säger Carl Kylberg, arkitekt och kontorschef på FOJABs Malmökontor.

Samspel mellan nytt och gammalt

Vid renoveringen av Trikåfabriken har fokus legat på att göra så få förändringar i arkitekturen som möjligt för att bevara fastighetens karaktär. Planlösningen utgår från byggnaden och många material har återvunnits. På så sätt har man bevarat fabrikens kulturarv och samtidigt tillfört nya inslag, vilket säkerställer en hållbar och modern kontorsmiljö med smart teknik och flexibla lösningar.

– Vi har fokuserat på några få ärliga material, som ljust trä och svartmålat stål. Installationerna är inbyggda i undertak och väggar för att få ett så stilrent kontor som möjligt, säger Carl Kylberg.

FOJAB har bland annat valt att ge mer utrymme till sociala ytor, mötesrum och projektrum, och istället skära ner på de personliga arbetsplatserna. Dessutom har man planerat för skiftande behov – kafeterian kan till exempel göras om till arkitektursalong för besökare.

Troldtekt som en del av designen

I den gamla Trikåfabriken har man valt att installera vitmålade Troldtekt akustiktak.

– Vi valde Troldtekt för att vi tycker de erbjuder det bästa estetiska uttrycket på marknaden. Resultatet har blivit mycket bra, både design- och akustikmässigt. Och framför allt fungerar det riktigt bra med de gamla fabriksgolven i furu, säger Carl Kylberg.

  • FOJAB är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med cirka 150 anställda och kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Malmökontoret har precis flyttat in i den nyrenoverade byggnaden Trikåfabriken, där cirka 100 personer arbetar.

  • Trikåfabriken ligger i ett område som tidigare har varit centrum för textilindustrin och där kreativiteten nu flödar i de gamla fabriksbyggnaderna, med ett 50-tal startups men även etablerade företag som FOJAB.