Saluhallen i Ry

Stationsstaden Ry har fått en träbyggnad som knyter samman en hel stadsdel med enkla medel.

Troldtekt Ry Torvelhal
Photo: Thomas Mølvig, architect

Urbana platser kan ibland framstå som lite kala och blåsiga, utan att man egentligen kan förklara varför. Det är som om något saknas. Något odefinierbart, som kan knyta samman stadsdelen och ge den karaktär eller identitet.

Så var också fallet med Stationstorget i den danska småstaden Ry på Søhøjlandet på Mittjylland. En central plats mitt i staden, men diffus och utan fokus. Därför föreslog arkitekten Jesper Danø på DANØ Arkitektur år 2017 för Skanderborgs kommun att man skulle uppföra en saluhall med flera funktioner. En flexibel och övertäckt konstruktion som skyddar mot både regn och sol.

Arketypisk huslänga

Nu står den där, och byggnaden tar plats i stadsrummet på ett charmerande sätt. En enkel huslänga med öppna gavlar och en front med tvärgående lameller i svartmålat trä. Diskret i all sin enkelhet men ändå med en viss auktoritet i kraft av sin höjd, de strama linjerna och den arketypiska utformningen.

På avstånd är saluhallen lågmäld i sitt formspråk, men på insidan väntar en överraskning. Själva den bärande konstruktionen är uppbyggd av sågat timmer på ett ytterst raffinerat sätt. Den rödaktiga douglasgranen bildar en liten skog av stammar med trädkronor, som ser ut att löpa kors och tvärs. När solen faller in genom byggnaden uppstår ett vackert skuggspel, och när mörkret faller på belyses konstruktionen och Troldtekt akustikplattorna underifrån.

Utmed järnvägsspåret är byggnaden stängd, och här finns sittplatser och nischer i plywood. I etapp två är planen att utöka med två moduler och inreda ett café, och gavlarna ska även täckas med glas. Fasaden mot torget ska kunna öppnas och stängas efter behov.