En lösning för stillsamma nöjen

Som de flesta arkitekter och formgivare vet är det ofta svårt att kombinera de hårda ytorna hos många intressanta inredningsprodukter med miljön de ska placeras i.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak på restauranger och hotell
Photo: Ben Carpenter

Svårigheten ligger i att estetik och personlig komfort måste fungera bra tillsammans.  Till exempel uppstår ofta problem med ökade bullernivåer till följd av att man slutat att använda mattor på offentliga platser och rekreationsytor.
 
The London Gunnersbury Park Museum är ett utmärkt exempel, där formgivarna på Path Design har hittat en effektiv akustiklösning på detta potentiella problem.
 
Uppdraget var att väcka nytt liv i familjen Rothschilds en gång så överdådiga hem. Huset som en gång designades av den fashionabla 1800-talsarkitekten Sydney Smirke var märkt av tidens tand, men har nu återställts. Moderniseringen har finansierats genom Heritage-lotteriet, och idag kan det en gång försummade museet bland annat skryta med ett nytt galleri och utbildningslokaler, men även en helt ny utställning som berättar om lokalbefolkningen.

Ett stort tillskott är paviljongen, som ursprungligen skapades för att rymma såväl servering som de hästdragna vagnar som är en viktig del av parkens historia. Under arbetet med den nya utformningen ville arkitekterna skapa en plats som kunde fungera som ett nav för parken. Det var viktigt att det blev en plats som gav såväl tillfälliga museibesökare som återkommande besökare i parken en känslomässig koppling.

Path Design berättar: ”Vi hade ett nära samarbete med cateringleverantören för att se till att kundflödena var anpassade för att klara de toppar och dalar som förekommer på sådana väderberoende platser.”
 
”Vi behövde försäkra oss om att vi vidtagit rätt åtgärder för inredningen, som riskerade att bli ganska hård på grund av de stora fönstersektionerna och de tunga golv vi behövde för att klara hårt slitage. Vi ville därför reglera akustiken i lokalen för att minska det bakgrundsljud som uppstår från det öppna köket och kaffemaskinerna, utöver det allmänna buller som kommer från besökarna."
 
Med det här i åtanke bestämde sig formgivarna för att satsa på Troldtekt-akustikplattor. Plattornas naturliga utseende och känsla och deras akustiska egenskaper gjorde dem till den perfekta lösningen för taket. Därmed kunde arkitekterna välja hårdare, rena material som passade för paviljongens arkitektur för resten av paletten.

Resultatet är en varm och inbjudande lokal. Den är perfekt för platsens dubbla funktion som café och en plats att titta på den omgivande parken.