Ungdomskulturen intar Ringe

Mitt i staden Ringe har det gjorts plats för en rad nya kulturerbjudanden för barn och unga. Möjligheterna i de tidigare sjukhusbyggnaderna är många. Här finns både kaféområde och aktiviteter inom litteratur, dans, musik och bildkonst. Dessutom kan kreativiteten sprida sig ut i stadsrummet och bli en del av stadslivet.

Troldtekt, Kulturzonen Ringe
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Kulturzonen är ramen för de nyetablerade kulturfaciliteterna för barn och unga i och omkring Ringe.

Ett namn som berättar att det inte handlar om en enskild byggnad utan ett större sammanhang. I Kulturzonen ligger stadens bibliotek, en parkourbana och de två äldre byggnaderna med framförallt musikskola och kulturhus. Idrottshallen på markplanet kan öppnas upp mot en liten utomhusplats dit salens aktiviteter kan utvidgas. Musikskolan och kulturhuset är från 1885 och 1913 och har inhyst stadens sjukhus. Efter stängningen av sjukhuset skapar Kulturzonen ny aktivitet i staden, i synnerhet för de unga.

Funktionell inredning

Musikskolan har renoverats med fokus på goda faciliteter för undervisningen med små och stora rum, alla med god akustik. Samtidigt är inredningen modern med klara färger och dekorativa noter. I byggnaden bredvid dansas det för liv och lust i idrottshallen. Ett proportionerligt rum med öppet i tak upp till nocken och där bjälkarna har använts för montering av belysning och ventilation. Svart Troldtekt på den ena väggen och i taket ger god akustik för musik, teater och dans och är samtidigt ett robust material.

Under renoveringen har vikt lagts vid att förbättra de akustiska egenskaperna i de befintliga byggnaderna. I musiklokalerna har man därför uppnått ljudisolering och efterklangstid som lever upp till moderna standarder. Det råa uttrycket med synliga installationer är ett medvetet val från arkitektens sida. I samma byggnad har man inrättat kreativa verkstäder, och ett trevligt tak med ett stort glasparti ger möjlighet att titta ned i idrottshallen. Vid ingången ligger kaféområdet där stadens unga och de som använder huset kan mötas över en kopp kaffe.