Troldtekt  Rebildporten SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect