Församlingshem i suterrängstil

Sankt Peders Kirke i Randers är högt belägen, och när det skulle byggas ett nytt församlingshem var det inte helt lätt att placera byggnaden nära kyrkan. Detta har man dock lyckats med, och på ett sätt som låter kyrkan stå i centrum.

Akustiktak från Troldtekt i kulturbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Man har fått till en bra arkitektonisk balans och skapat en fristående byggnad som är modern utan att sticka ut för mycket. Detta har man uppnått genom att utforma församlingshemmet som ett suterränghus, med endast en öppen fasad riktad mot kyrkan.

Samtidigt är byggnaden placerad på ett sätt som ger åtkomst till kyrkan utan nivåskillnad. Hela fasaden utgörs av paneler i fibercement, som låter ljuset strömma in men samtidigt ger lite skugga i rummen.
Byggnaden känns öppen och välkomnande, vilket är det budskap som Sankt Peders Kirke vill förmedla till den omgivande staden.

Rum som flyter samman

Församlingshemmets tak är i nivå med gångvägen väster om byggnaden, vilket gör att man kan gå ut på det gräsbeklädda taket och blicka ut över staden.

Med Troldtekt akustiktak har församlingshemmet fått en bra ljudmiljö. Akustiken är också bra i de två konfirmandsalarna som kan öppnas upp till ett stort rum med plats för 75 personer.

Från mötesrummen och kontoret är det glaspartier ut mot korridoren som går längs med hela fasaden. Därmed har alla rum utsikt mot kyrkan och gårdsplanen framför. Samtliga innertak är Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ, vilket skapar en fin helhet i inredningen.