Kvalitetsbostäder på rad

Sølykken vid Hjortshøj är moderna bostäder som ligger nära Aarhus, men även nära naturområden. De 18 radhusen bildar en egen liten gata, som binder samman Sølykken på ett fint sätt och skapar en lokal miljö.

Troldtekt, Hjortshøj terraced houses
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Sølykken som helhet är en harmonisk bebyggelse med två rader med bostäder, som är vända mot en mindre sjö och med utsikt över det öppna landskapet runt omkring. Arkitektoniskt sett har bostäderna ett modernt uttryck med enkla linjer och en välkomponerad fasad. Svarta fönster och träpartier ger en fin kontrast till det ljusa teglet. På den ena sidan av den lilla gatan är radhusen 100 kvm på 2 plan, medan bostäderna närmast sjön är 130 kvm och har 3 överlappande plan, där bebyggelsen anpassar sig till marken som sluttar ner mot sjön. Sølykken är ritat och byggt av LTM Arkitekt- og byggefirma ApS, som har specialiserat sig på att bygga kvalitetsbostäder. Här har man lagt vikt vid konstruktioner och material som kännetecknas av gedigen kvalitet.

Tre plan
I bostäderna med tre plan är planlösningen mycket lyckad med en öppen förbindelse mellan de tre våningarna. Dagsljuset fyller bostaden och förstärker den luftiga atmosfären i huset. Det är högt i tak i köket med matplats, men man har även arbetat mycket med akustiken. I alla 18 radhus har man använt ultrafin Troldtekt i taken, som ger bra akustik och därmed en bra inomhusmiljö. Morten B. Larsen från LTM berättar: ”Tillsammans med byggherren valde vi vita Troldtekt-tak med ultrafin struktur. Här får man ett snyggt och rätt så tidlöst tak med en ovanlig grön profil. Och den stora fördelen är de fantastiska akustiska kvaliteterna.” LTM utförde akustiska beräkningar i husen och valde sedan Troldtekt som takmaterial med de bästa akustiska egenskaperna och en profil, som passar in i byggnader med fokus på kvalitetsmaterial.