Litet jordbruk år 2022

Efter att i många år ha drivit lantbruk på nordöstra Fyn valde familjen att bygga sin egen gård där naturen fortfarande står i centrum, både för själva bostaden och för vardagen.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. privatbostäder

Det äldre valnötsträet vid uppfarten utgör centrum för bondgårdens vinklade längor och det vackra trädet får en bärande roll för platsens historia. Här värnas om naturen och landsbygdslivets traditioner. Mellan de två längorna ligger entrépartiet i en lägre mellanbyggnad som är inbjudande som ett orangeri. Glaspartier på entrésidan och mot trädgården ger ljus och öppenhet.

Familjen har med egna skisser och ett gott samarbete med lokala hantverkare satt sin egen prägel på huset, där fokus har legat på långsiktiga lösningar både när det gäller material och inredning. Redan från början av bygget arbetade man in en lösning för god akustik i bostaden, och här föll valet på Troldtekt-tak.

 

Moderna och hållbara val

Den ena längan är inredd som grovkök och garage med verkstad, medan själva bostaden ligger i motsatt flygel med vardagsrum i förlängningen av det kombinerade köket och allrummet, som har utgång till trädgården. Rummen öppet tak upp till nocken med inbyggda spotlights. Troldtekt v-line är en designlösning som familjen stötte på under sina många materialval. Med de sammanhängande v-spåren i plattorna blir takytorna lugna och understryker rummets riktning.

Familjen har velat ha många hållbara lösningar i sin moderna bostad och har därför valt många slitstarka material och installerat ett jordvärmesystem för uppvärmning av huset. Bostaden är ett fint exempel på traditionell byggnadskultur och moderna, hållbara element som harmonierar med varandra.