Troldtekt Sinus House SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA