Villa med tillbyggnad

Arkitekten Mikkel Thisted bor med sin familj i en traditionell villa från 1934 i Valby. Bostadens yta har nyligen utökats med 45 kvm, och familjen har även fått en mer direkt tillgång till trädgården.

Troldtekt akustiktak i privatbostäder
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Naturligtvis är det Mikkel Thisted själv som har ritat tillbyggnaden till villan. Inspirerad av just 30-talets bostadsarkitektur med rundade altaner har han formgivit tillbyggnaden som ett självständigt element med rundade hörn, och därmed talar de två huskropparna samma språk.

Ett glasparti avgränsar det befintliga huset utifrån, men från insidan glider rummen elegant samman. Där de två huskropparna möts framstår den murade fasaden som en inre fasad, med ett ärligt och charmerande uttryck. Med de nya 45 kvadratmeterna har familjen fått ett rum, ett badrum och ett vardagsrum med direkt tillgång till trädgården.
 
Tillbyggnaden har uppförts som ett modulbygge bestående av två moduler, som färdigställdes till 95 % under tak i Vejle, varefter de fraktades på två stora lastbilar till Valby. En mobilkran lyfte en modul i taget in över huvudbyggnaden från vägen och placerade dem på de förberedda punktfundamenten. Modulerna ankom klockan nio och stod på plats vid lunch.
 
Struktur och dagsljus
Bostadens nya rum upplevs som mycket ljusa och luftiga tack vare de stora fönstren och den generösa takhöjden. De rundade hörnen är en fin detalj på insidan och gör att tillbyggnaden framstår som en självständig individ.

I taken har familjen valt att montera akustikplattan Troldtekt romb, som har ett karaktäristiskt rombmönster och ger taket en tredimensionell karaktär. Taket bidrar till att binda samman rummen i tillbyggnaden och till att säkerställa god akustik.

På det stora hela har materialvalen varit avgörande för tillbyggnaden som helhet. Troldtekt-takens struktur passar ihop med den råa muren, träet vid ljusdetaljerna och den nya trätrappan, som förbinder husets tre nivåer. Det är också denna palett av material som bidrar till att det nya ”huset” ger en varm och välkomnande känsla.