Ingenjörscampus med charm

Den tekniska högskolan Aarhus Universitet, som ligger i stadsdelen Katrinebjerg, rymmer 3 000 studerande och anställda inom fyra olika ingenjörsutbildningar. Campus IHA är en kombination av nybyggnationer och konverterade företags- och industribyggnader.

Stadsdelen Katrinebjerg har tidigare inhyst många små och mellanstora företag och bär ännu en prägel av denna självväxande struktur. Gradvis har Aarhus Universitet övertagit byggnader eller byggt nytt, och området kallas också för IT-staden. Här ligger också Incuba Science Park och IT Parken. De tre byggnaderna som tillhör IHA är uppkallade efter berömda ingenjörer, och den nya byggnaden kallas Edison. En slående byggnad med lodräta fenor i gult glas längs gavelfönstren, som ger platsen dess identitet. Byggnaden är gracil och modern, och skapar på sitt sätt ryggraden i byggnadsmiljön, som binds samman av gångvägar och planeringar.

Rationell konstruktion och akustik
De konverterade byggnaderna ligger ovanför ”Edison” och kallas Kahn och Shannon. Den sistnämnda kallas också ”Fabriken”, eftersom den är uppförd i mycket klassisk industriarkitektur. En genomgripande renovering har omvandlat byggnaden till en modern och flexibel byggnad för de studerande. Det centrala rummet med högt sittande sidobelysningar är fritt från pelare och inrett till en hörsal. Den befintliga konstruktionen är synlig och har sin egen estetik, samtidigt som den vittnar om byggnadens rationella ändamål. Akustikkraven är höga i dessa undervisningslokaler, och Troldtekt i taket kombineras med andra slags akustikreglering. I byggnadens sidoflyglar är taken lätt snedställda, och har i de flesta fall takbeläggningar av Troldtekt. Den väl fungerande akustiken ger en bra miljö och bidrar därmed till den fruktbara studiemiljö som präglar Aarhus Universitet.