Universitet med en fräsch attityd

Man känner sig nästan förflyttad till Australien när man står intill den enkla och fina undervisningsflygeln på Agri College. Det stora, breda och valmade ståltaket ger byggnaden dess karaktär. Därtill kommer en vackert proportionerad portal, som är vänd mot markområdena österut. Det är inte någon typisk dansk lantbruksbyggnad, men den har en fräsch attityd som passar i landskapet.

Troldtekt, Agri College
Photo: Thomas Mølvig, architect MAA

Agri College är en levande fackhögskola, där bl.a framtidens lantbrukare, trädgårdsmästare, djurskötare och skogstekniker utbildas. Det är helt enkelt en samling av olika fackutbildningar, som hör tillsammans under rubriken ”Livsmedel, jordbruk och upplevelser”. Man lägger stor vikt på praktiskt och manuellt arbete, och Agri är därför också ett levande lantbruk med egen jord, modern maskinpark, SPF-svinbesättning, mjölkkor och zoo-djurstall.

Vänliga rum med god akustik
Interiören präglas av nordisk strävan efter ordning och enkelhet. En foajé med takbelysning och vistelsenischer sträcker sig längs byggnaden och från dessa kommer man till alla övriga rum. Materialen är inte exklusiva, men det finns en fin harmoni mellan husets funktion och det arkitektoniska uttrycket. Övergången till den befintliga byggnaden med bl.a. matsalen är enkel och smidig.

I största delen av teorisalarna har man använt Troldtekt akutikplattor i färgen naturträ med fin struktur. De är traditionellt monterade och de stora plattorna med viss lutning ger det höga rummet en behaglig efterklangstid. Det lugnet krävs för att kunna fördjupa sig i djurvälfärd, spannmålskvalitet och lantbruksekonomi.