Historisk brandstation har förvandlats till nutida skola

Midsommarkransen utanför Stockholm har fått en ny skolbyggnad som togs i bruk 2023. I arkitekturen ingår stadens tidigare brandstation.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i skolarkitektur

Nu är det inte brandlarmet utan skolklockan som ringer. Runt tusen elever har fått en ny grundskola i kvarteret Brandstegen i Midsommarkransen, som är en förort till Stockholm.

Skolans arkitektur skiljer sig genom att en tidigare brandstation ingår i själva skolbyggnaden. Här har den gamla vagnhallen, som är från 1940-talet, bevarats i sin ursprungliga form, men förvandlats till entré, matsal och administrationsområde med förskoleklasserna på första våningen.

Den gamla brandstationen har nu byggts ihop med en ny femvånings skolbyggnad som är uppförd bakom vagnhallen. För att bevara den omgivande parken valde man att bygga på höjden framför bredden. Bakom den nybyggda skolbyggnaden ligger skolgården.

Bygget påbörjades 2019 och i januari 2023 togs skolan i bruk. Arkitekterna bakom projektet är Tengbom.

Midsommarkransens Grundskola var dessutom en av de tio finalisterna till Stockholms kommuns pris som Årets Byggnad 2023.

Nytt och gammalt möts

Eftersom brandstationsbyggnaden är k-märkt har uppdraget framför allt varit att skapa ett samband mellan den historiska och den moderna delen – både på ett funktionellt och estetiskt plan. Byggnaden har fått ett nutida uttryck med inspiration hämtad från brandstationens ursprungliga arkitektur.

– Redan från starten av projektet har vi haft en färg- och materialpalett som gått ton i ton med de omkringliggande byggnaderna. I interiören syns det i form av naturliga och ärliga material i en tidlös färg- och materialpalett. Vi valde de varma färger och material som fanns i den befintliga brandstationen som bevarades och fick nytt liv, säger arkitekterna från Tengbom som stått för projektet: Lottie Hedlund, Banafsheh Nejad och Pontus Eriksson.

Man har framför allt valt robusta och hållbara material som betong, aluminium och trä. Skolans funktion och behov av material som tål slitage har också stått i fokus.

På Midsommarkransens grundskola har man även valt Troldtekt akustikplattor för att skapa en behaglig ljudnivå för elever och personal.

– Vi valde Troldtekt utifrån akustiska och designmässiga aspekter som levde upp till våra höga standarder, säger arkitekterna bakom projektet.