Främjar interkulturell handel

I stadsdelen Mümmelmannsberg i Hamburg är 23 procent av invånarna födda utomlands och andelen arbetslösa och socialbidragstagare är högre än genomsnittet, så området räknas kanske inte till en av förebilderna i den stora staden vid Elbe. Här står grundskolan Rahewinkel för ett viktigt bidrag till samvaro mellan människor och till framgångsrik integration.

Troldtekt Grundschule Rahewinkel Hamburg
Photo: Olaf Wiechers, Architect

Huset som byggts av plankontoret pbr och som stod klart i april 2018 har en yta på omkring 4 000 kvadratmeter och plats för totalt 500 elever från 27 länder. Här främjas rörelseglädje och kreativitet och interkulturellt tänkande och handlade betonas.

Byggnaden är formad som ett kors med tredimensionella trästavar på en träfasadskonstruktion som drar blickarna till sig och sticker även ut i fråga om hållbarhet. Trästavarna som även finns invändigt i det centrala rummet ska på ett lekfullt sätt stimulera eleverna.

Totalt finns det fyra solfjäderformade flyglar som vetter i alla väderstreck och omger forumet i två våningar med glastak. De fyra ljusa flyglarna är indelade i årskurser, och den individuella färgsättningen gör det enklare för eleverna att hitta.

Mellan de rymliga klassrummen, som är utrustade med moderna tavlor, anslagstavlor och interaktiva whiteboards, finns även vilorum med myshörnor där eleverna kan ta en paus och koppla av. De här ”mellanrummen” är integrerade i de angränsande klassrummen med hjälp av stora glasskivor på båda sidorna och lärarna kan därför alltid ha eleverna under uppsikt. Alla rum ger ett vänligt intryck tack vare de ljusa väggarna och golven.

Den behagliga atmosfären förstärks ytterligare av vita träullsabsorbenter från Troldtekt. De ger inte bara en effektiv ljudabsorbering och effektivt brandskydd, utan fungerar även som ett kreativt inslag tack vare den speciella strukturen. Eftersom Troldtekt träullsplattor består av hundra procent naturliga material, trä och cement, är de dessutom förstahandsvalet när det kommer till hållbarhet.