Modern och färgglad skola

Lärare, föräldrar och elever i stadsdelen Kleinzschocher i Leipzig är glada över sin moderna, arkitektoniskt spännande skola och tillhörande idrottshall med tre planer.

Akustiktak från Troldtekt i utbildningsinstitution
Photo: Marcus Korzer Fotografie, Leipzig

Den nya byggnaden, med gott om plats för upp till 500 elever i årskurs 1 till 4, har uppförts på en cirka 13 500 kvadratmeter stor tomt i området Plagwitz, där det tidigare låg en bangård. Därför har den fått namnet ”Schule am Grünen Gleis” (skolan på det gröna spåret).

Titta in i byggnaden underifrån

Den massiva trevåningsbyggnaden, ritad av hobusch + kuppardt architechten i Leipzig, smälter harmoniskt in i den omgivande bebyggelsen med sin röda klinkerfasad, sina utstickande våningsplan och sina långa fönsterpartier. Något som verkligen drar blickarna till sig är ett antal inbyggda glaspartier i golvet på de utstickande våningsplanen, där förbipasserande kan titta upp i byggnaden ovanför.

Idrottshall med industriell charm

Skolans idrottshall, som på kvällstid även används av lokala föreningar, har också tre våningar. Taket med sina stora, parallella stålfackverksbalkar för tankarna till de fabrikshallar som en gång i tiden präglade området. Stålfackverket i innertaket ger en särskild industriell charm i idrottshallen, som dessutom har rikligt med ljusinsläpp. Skolan och idrottshallen utgör ett gemensamt komplex och är förbundna med varandra via en passage.

Färger och teckningar för en levande känsla

Entrén till den öppna skolan utgörs av en trattformad, inglasad foajé i gult, som i sin tur leder ut till en stor, parkliknande skolgård på baksidan. Den avlånga byggnaden är uppdelad i tre stora trapphus i grönt, gult och rött med generösa takfönster.

De starka färgerna som präglar hela skolan står i fin kontrast till de ljusa, öppna klassrummen, där ljusgrå, ljudabsorberande golvbeläggningar och träfärgade detaljer skapar en bra inlärningsmiljö.

Det finns totalt 18 klassrum samt grupprum, ämnessalar och fritidshem, varav vissa är utrustade med interaktiva tavlor. Matsalen, som ligger i anslutning till uppehållsrummet och det rymliga biblioteket, kan även användas till olika lokala evenemang.

Som speciella inredningsdetaljer har arkitekterna integrerat bilder på människor, djur och monster, som eleverna själva har ritat i väntan på sin nya skola. De står i tydlig kontrast till de gråkaklade toaletternas gula dörrar, där de skapar ett blickfång från golv till tak och förmedlar en levande känsla.

Takplattor kompletterar den färgglada interiören

Troldtekts takplattor utgör ett perfekt komplement till den färgglada interiören i trapphus och foajé. De fungerar inte bara som designelement utan bidrar också till att skapa en trivsam atmosfär i den livliga skolmiljön.