Lisbjerg Skole

Idén om skolan som samlingspunkt för en ny stadsdel har resulterat i ett mycket dynamiskt och spännande projekt, där man har funderat kring sinnenas betydelse för inlärningen. Fina färger, sunda material och ett bra inomhusklimat med Troldtekt akustikplattor är bara ett några exempel.

Troldtekt Lisbjerg SE
Photo: Thomas Mølvig, architect

Skolan i Lisbjerg norr om Aarhus är inte bara en helt ny skola utan utgör även startskottet för en ny stadsdel. Den gamla byn Lisbjerg är en förort till Aarhus, som kommunen har långsiktiga planer för. Den nya delen av Lisbjerg ligger på ett höjd och beräknas få upp emot 20 000 nya invånare på några år. Skolans roll blir att fungera som knutpunkt för stadens utveckling och samlingspunkt. Det innebär att den ska fungera som kulturhus, bibliotek, sporthall och mycket mer. 2006 utlyste Aarhus kommun en tävling som omfattande både en skola och en stadsplan för den framtida stadsdelen. Det vinnande projektet från arkitektfirman Kjaer & Richter i Aarhus var enligt domarna mycket övertygande i kopplingen mellan landskap och skolan som landmärke i den nya staden. En skola som kommer att utmärka sig både arkitektoniskt och som skola. Skolans organisation är indelad i tre årskurser, som är anpassade efter elevernas ålder och nivå. Varje grupp har flera hemklassrum, som utgör en välbekant och trygg plats i en annars mycket öppen och flexibel skola. Här fungerar arkitekturen enhetsskapande och integrerande i förhållande till den stora gemenskapen och tvärvetenskapliga miljön.

Precisa skalförhållanden
Skolan ligger i ett sluttande landskap i utkanten av den framväxande staden, med tydliga volymer, som träder fram i överlappande linjer och därmed skapar intressanta rum på både mänsklig och landskapsmässig nivå. En arkitektonisk styrka som gör att byggnaden upplevs både som en enkel helhet och en rumslig varierad plats. De enskilda volymerna är vända mot det planerade gatnätet i staden runt skolan, t.ex. ligger multihallen tillsammans med torget. Byggnaderna med hemklassrum för förskola och mellanstadium ligger mot stadens tystare gator och grönområden. Skolgården ligger centralt i skolan och knyter ihop flyglarnas riktningar, och är ett spännande och funktionellt rum som ger skolan en inre identitet och gemensam rumskänsla. Man har skapat variation på ett fint sätt mellan den rumsliga skalan i de trygga hemklassrummen och det komplexa gemensamma området som skolgården utgör. I projektet har man lagt stor vikt vid kontakten mellan skolan och den omgivande miljön. Det är ett hus med många ingångar och utgångar. Aktiviteter och lek utan dörrar är en integrerad del av skolans pedagogiska ramar. Från många av skolans lokaler har man även utsikt över landskapet eller de närliggande grönområdena. Öppenhet och luftighet präglar även skolan invändigt, där det finns många glaspartier och är högt i tak.

Flexibla undervisningsramar
Hemklassrummen för lågstadium, mellanstadium och gymnasium fungerar både som en öppen struktur och en definierad ram, där undervisningen kan organiseras på många olika sätt. Exempelvis kan lokalerna utvidgas så att de även rymmer ämnes- och verkstadsrelaterade funktioner under ett specifikt tema eller projekt. Trappan är också tänkt som en aktiv undervisningsplats. Bärande fasader gör det enklare att variera områdena rumsligt om det skulle bli aktuellt i framtiden. De flesta fasader är klädda med en spännande blå platta som med sin metalliska yta skiftar nyans om man rör sig och matchar himlens blå färg på ett fint sätt. Fasaden kan nästan upplevas kamouflerande i landskapet men också som en stark, skulpturell symbol för den framväxande staden. Lisbjergskolen spelar många roller inåt och utåt och de kommer bara att öka med de nya eleverna och invånarna i Lisbjerg.