Ny universitetsbyggnad i Göteborg ska stärka det naturvetenskapliga samarbetet

I den nya byggnaden Natrium på Medicinareberget i centrala Göteborg har man lagt vikt vid att skapa ett sammanhängande campus som ska främja samarbetet mellan forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Ljudabsorberande akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Troldetekt line i lys natur

I augusti 2023 stod den nya byggnaden Natrium färdig på Medicinareberget, Göteborgs Universitets knutpunkt för biovetenskap. Den 32 000 m2 stora laboratorie- och forskningsbyggnaden samlar cirka 3 000 studenter och 500–600 medarbetare från Göteborgs universitets naturvetenskapliga högskola under ett och samma tak.

Vid byggandet av Natrium har man fokuserat på att förenkla interaktionen och främja samarbetet mellan den naturvetenskapliga fakultetens olika institutioner och skapa ett sammanhängande campus med den medicinska utbildningen och forskningen på Sahlgrenska akademin. Tanken bakom Natriums arkitektur har varit att skapa ett sammanhang till den befintliga byggnaden, Medicinarelängan, som ritades av Klas Anshelm på 1950-talet. Fokus har även legat på att skapa en flexibel forskningsbyggnad som kan anpassas efter de akademiska laboratoriernas föränderliga behov.

 

Ljust och inbjudande atrium som samlingspunkt

Natriums fasad består av tegel, bronsfärgade skivor och glas. Byggnadens huvudentré är förbunden med Medicinarelängan, där delar av den befintliga byggnaden har öppnats upp och byggts om. Dessutom kopplar en ny lunchrestaurang samman den befintliga byggnaden med Natrium.

Mitt i byggnaden finns ett ljust och inbjudande atrium som dels förenar de två sjuvånings husdelarna och som samtidigt fungerar som en central mötesplats för studenter och medarbetare.

Troldtekt akustikplattor pryder taken i receptionen och korridorerna och bidrar tillsammans med byggnadens trämaterial till att skapa en ljus och varm atmosfär mot byggnadens vita golv. Samtidigt absorberas efterklangen i det stora öppna utrymmet, så att studenter och medarbetare kan mötas spontant eller planerat på någon av atriets mötesplatser, till exempel den stora centralt placerade trappan eller de mindre mötesbåsen.  

I taken till de olika våningarnas öppna korridorer skapar designlösningen Troldtekt line ett visuellt enhetligt uttryck med längsgående spår in mot mitten av atriet.