Färger och ytor i centrum

Skolan som samlingsplats för landsbygden har varit en bärande idé vid ombyggnaden av den tidigare Nørre Vium Skole till Nørre Vium Sports- og Kulturcenter.

Troldtekt, Nr. Vium Skola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect & Stamers Kontor

Den lilla skolbyggnaden är idag ett församlingshus, daghem och plats för det lokala idrotts- och föreningslivet. Funktionerna är nya men skolan som samlingsplats lever vidare, därav projektnamnet Landsbyen i Skolen. Väggarna har rivits för att skapa större rum och glaspartier öppnar upp. Den nya ”skolan” har många funktioner, men bildar samtidigt en arkitektonisk helhet där den historiska betydelsen av skolan är bärande. Gamla dörrar har bevarats med sina skyltar, och kakel och tvättställ har bevarats eller tagits fram. Genom att återanvända, riva ner och modernisera har byggnaden blivit en plats som både ser tillbaka och blickar framåt.

Tidig dialog
Invånarna i Nørre Vium har varit initiativtagare till projektet, som har varit möjligt tack vare stöd från fonder och Ringkøbing- Skjern Kommune. Det helgjutna och lyckade projektet beror i hög grad på att samarbetet mellan invånare, användare, arkitekter och konstnären inleddes redan på ett tidigt stadium. Konstnären Malene Bach såg byggnaden innan renoveringen och har under processen varit med och valt färgerna till alla ytor. Hon har valt en palett av färger som är inspirerade av byggnaden och använt dem med stor precision på golv, väggar och tak. En tredimensionell komposition ger liv i huset och ett logiskt sammanhang mellan de tre våningarna. Troldtekt har använts till akustisk reglering i taken och till viss del även på väggarna. I korridorerna har man använt svart Troldtekt i kontrast till de röda golven, och på övriga ställen Troldtekt i färgen naturträ, som fungerar som en lugn, varm yta överallt.