Ny skola med högt i tak

Precis som många andra skolor är Risskovsskolan en salig blandning av nya och gamla byggnader. Den pampiga huvudbyggnaden i tegel invigdes 1927 och har sedan dess byggts till flera gånger. Den senaste utbyggnaden är en flygel för förskoleklass och lågstadium med vackert läge ut mot ett öppet grönområde.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Thomas Mølvig, architect

Den nya byggnaden är utformad som en avlång länga och avgränsar skolan mot öster, vilket skapar lugn och ro. Den omgivande terrängen har utnyttjats för att skapa rymliga rum med massor av dagsljus som filtreras på ett vackert sätt. På slänten utanför har en stimulerande lekplats byggts för mindre barn med bl.a. ett stiliserat klipplandskap i trä.

Levande miljö ställer stora krav på akustiken
Tillbyggnaden består av fem verksamhetsrum (undervisning + fritidsverksamhet) samt tre öppna och flexibla gemensamma utrymmen. Från alla rum finns utgångar till utomhuslekplatsen, som kopplar samman byggnaden med de intilliggande idrottsplanerna.

De stora öppna ytorna med trappor och ramper är särskilt fina. Här finns gott om plats för olika aktiviteter, och rummen kan snabbt delas av med hjälp av höga vikväggar. Här har barnen morgonsamling med sång varje tisdag och torsdag. Århus symfoniorkester har också varit på besök. Akustiken är en viktig parameter i en levande miljö med plats för många olika aktiviteter. Därför har Troldtekt akustikplattor monterats i taket och färgade ljudfält på väggarna. Vitmålade akustikplattor från Troldtekt används också som takbeklädnad i klassrum och korridorer.

Skolan i Risskov är ett bra exempel på en smakfull och välfungerande tillbyggnad till en befintlig byggnad. Dessutom har de befintliga lokalerna för mellan- och högstadiet renoverats. Uppdateringen har resulterat i flera öppna, flexibla och stimulerande inlärningsmiljöer som tillgodoser dagens krav.