Troldtekt, Thy Utbildningscenter
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect