Inbjudande skolbyggnad

Vibenshus Skola från 1892 har genomgått en omfattande renovering, och med en enkel tillbyggnad har skolan getts ett modernt arkitektoniskt uttryckt som framför allt signalerar öppenhet.

Vibenhus School
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Den gamla skolan på Østerbro har ökat sin kapacitet från två till tre parallellklasser, och de befintliga byggnaderna har renoverats till fullständigt modern energistandard. Den nya tillbyggnaden kompletterar, trots det unika uttrycket, de befintliga byggnaderna på ett naturligt och otvunget sätt. På bottenvåningen vid en torgliknande gård ligger biblioteket och en matsal. Klassrummen ligger på båda våningarna, medan administrationslokalerna är samlade på andra våningen. De äldre eleverna nyttjar taket som terrass, med en inhägnad yta för bollsport och zoner för att umgås. Stora glaspartier öppnar upp mot omgivningen och ger dagsljus i lokalerna, och takfönster i korridoren ger ett stämningsfullt ljus som ytterligare förstärker ytmaterialets struktur.

Varma toner
Invändigt används en enkel palett av robusta men varma och inbjudande material. Troldtekt används som genomgående takmaterial, vilket ger en texturmässigt behaglig yta som säkerställer god akustik. Fönsterpartierna och vissa väggytor har klätts med perforerad faner. Betongytor och svarta dörrkarmar kontrasterar fint mot de varma trätonerna. Belysning med inbyggda armaturer och frostat glas är integrerad i taket. Belysningen, med företrädesvis runda armaturer i gemensamhetsutrymmena och avlånga armaturer i undervisningslokalerna, är en naturlig del av Troldtektytan. Återigen en lösning som stärker bilden av en modern och mänsklig skola där vardagsmiljön är enkel och vacker.