Hørning Hallen – tillbyggnad med organisk design

Hørning Hallen har fått en tillbyggnad med organisk design, inspirerad av idrottens cirkulära och linjära rörelsemönster.

Precis som idrottshallarna i Harboøre och Jyderup är även Hørning Hallen ett pilotprojekt som har genomförts med bidrag från Lokale & Anlægsfonden. Den färdiga byggnaden är baserad på vinnarbidraget från BBP Arkitekter A/S i en arkitekttävling 2005.

Byggherre för projektet är Skanderborgs kommun och totalrådgivare är BBP Arkitekter A/S. Bakom konstruktionerna står Sloth Møller – Rådgivende Ingeniører A/S och installationerna har gjorts av Esbensen – Rådgivende ingeniører A/S. Arkitektfirmaet Søren Krarup Frandsen MAA har varit ansvarig byggledare, medan själva byggnaden har uppförts av Brdr. Thybo & Co.

 

Öppenhet och sammanhang

Den nya byggnaden präglas av transparens och öppenhet. Det ger en synergieffekt mellan de olika aktiviteterna, som därmed inspirerar och stimulerar varandra. Genom att kombinera flera olika funktioner kan man skapa en dynamisk mötesplats som sjuder av liv och aktivitet.

Så här säger Eva Jarl Hansen – arkitekt MAA och partner på BPP Arkitekter A/S – om idén bakom designen: – Det arkitektoniska formspråket är inspirerat av idrottens och kroppskulturens cirkulära och linjära rörelsemönster. De rundade hörnen skapar ett smidigt flöde och en lekfull, dynamisk design som ger ett vänligt intryck utan vassa kanter. Transparens, semitransparens och translucens är nyckelord för att uppfylla önskemålen om öppenhet och sammanhang i hela byggnaden.

– Uppgiften har varit att skapa en spännande tillbyggnad av Hørning Hallen. Den arkitektoniska visionen har varit en anläggning som tilltalar användare i alla åldersgrupper, såväl aktiva som åskådare. Här finns plats för organiserad idrott, kulturevenemang och mer spontana aktiviteter – som att ta en kopp kaffe på läktaren där man har överblick över större delen av byggnaden.

 

Troldtekt skapar lugn

Den öppna planlösningen har naturligtvis stor inverkan på ljudmiljön, och därför är alla takytor (utom i kök och biutrymmen) klädda med Troldtekt. Det ger en behaglig ljudnivå och ett visuellt lugn i den vackert utformade lokalen. Den cementbundna träullens strukturerade yta går fint ihop med de rundade hörnen och de stora, släta väggarna i tillbyggnaden. – Troldtekt är ett prisvärt alternativ med snygg design, som binder samman de stora takytornas olika nivåer, säger Eva Jarl Hansen.

Utvändigt framträder de rundade formerna extra tydligt, vilket vittnar om en sympatisk känslighet i arkitektens arbetssätt. Byggnaden skapar en elegant kontrast mot de gröna fotbollsplanerna och det uppstår vackra uterum mellan huskropparna. Som en extra detalj är fasaderna klädda med vertikala brädor av ohyvlat trä, vilket förstärker byggnadens kurviga form och ger ett snyggt skuggspel på väggarna.