Snygga kontraster till den stora skalan

I ett stort, grönt område ligger den nya, röda idrottshallen som används av Lundehusskolen och stadsdelens idrottsutövare. Den stora hallen är byggd med fokus på optimala fysiska faciliteter men även som en arkitektoniskt sammanhängande plats.

Troldtekt Lundehus Sports Hall
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Hallens golv är fullt av linjer. Här kan man spela handboll, inomhusfotboll, badminton, basket och mycket mer. Golvet har en behaglig röd färg som är en fin kontrast till de gröna träden utanför fönstren. Det jättestora rummet är enkelt inrett och har samtidigt en del finesser.

Rummet kan delas i två eller tre med väggar, som viks ner från taket. Ofta har hallar endast sparsamt med dagsljus men i den här idrottshallen är dagsljuset en del i hur utrymmet upplevs. Den ena gaveln har stora fönsterpartier ut mot ett grönområde och de två långsidorna har också stora fönsterpartier ut mot det fria eller mot entrén. Man kan alltså följa aktiviteterna i hallen från korridoren eller från träbänkarna längs den ena sidan.

Genomtänkt akustik

Från stora takfönster strömmar också dagsljus ner och fördelas i hela rummet. Samtidigt ger taklamporna möjlighet till komfortventilation och brandventilation. När det gäller inomhusklimatet har akustiken varit en viktig parameter i utformningen av idrottshallen, berättar Kenneth Hansen från Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Därför är väggarna längst in i rummet också lätt snedställda mot varandra så att ljudet bryts.

I rummets översta del har man använt ljusa Troldtekt träbetongplattor som akustisk reglering. Det innebär att Troldtekt skapar ett sammanhang i taket och en bit ner på väggarna mellan de vita betongpelarna. Troldtektplattorna i naturträ ger förutom behaglig akustik även en varm stämning i rummet samt en fin kontrast till de vita väggarna, pelarna och takfönstren.