Hall med extra blickfång

I staden Engen i Baden-Württemberg har man byggt en modern idrottshall som sätter fokus på sport och rörelse, både inne och ute. Här har man lagt lika stor vikt vid rumsakustik som formgivning.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sporthall

Människorna i Engen i distriktet Konstanz i Baden-Württemberg gläder sig över en imponerande, 22 gånger 44 meter stor nybyggd sporthall med två planer på Jahnstraße. Med en nyttoyta på 1 600 kvadratmeter erbjuder den gott om plats och fantastiska möjligheter för lokala föreningar och skolidrott. Den moderna nybyggda sporthallen som ligger precis intill vägen, med kyrkogården som granne, har lagom avstånd till bostadsområdet och gott om parkeringsplatser för besökarna.

 

Imponerande fasad

Utvändigt imponerar den barriärfria hallen som dynamisk betongbyggnad med heltäckande glasyta på norrsidan, som öppnas upp olika geometriska strukturelement i form av gallerliknande, snett placerade stödelement samt pelare med klätterväxter. Efter en idé från stadsarkitekt Matthias Distler pryder dessutom två stora, tredimensionella bilder av idrottare sidofasaderna på den nya byggnaden. Konstnärligt imponerande symboliserar de upplysta sportfigurerna designade av Mansa Sabaghian dynamik och rörelse och utgör en vacker kontrast till den lugna sidofasaden.

 

Färgglada accenter i akustiktaket

Inne i hallen, där ljuset flödar in genom glasfasaden, finns teknik- och utrustningsrum och handikappanpassade omklädningsrum med sanitetsanläggning på totalt två generöst utformade plan. Från galleriet har gästerna fri utsikt över spelplanen. Man avstod medvetet från en stor läktare vid planeringen eftersom det finns en annan stor idrottshall bara 300 meter bort.

För att ge lärare och elever optimala förutsättningar med hänsyn till efterklangstid och talförståelse, 

även vid full beläggning i hallen eller när det hålls flera lektioner samtidigt, har man installerat Troldtekt akustikplattor. Tack vare materialets goda absorptionsegenskaper kunde man, trots den enorma takhöjden och de hårda väggytorna, uppnå den efterklangstid som krävs för idrottshallar. I taket, som till största delen är monterat med vita akustikplattor, ger enskilda färgade plattor en kulör accent till utrymmet.