En modern gymnastiksal

I den lilla danska staden Hesselager mellan Svendborg och Nyborg har både skolbarn och lokalsamhället fått möjlighet att mötas omkring nya aktiviteter i den lokala skolan. En mindre utbyggnad av den klassiska gymnastiksalen har gett stor flexibilitet till de fysiska ramarna.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i skolarkitektur
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På Stokkebækskolen har den klassiska gymnastiksalen med ribbstolar, högt placerade fönster och linjemarkeringar på golvet utmanats rejält. I ena änden av hallen har man skapat en klättervägg i kombination med klätterrep och ribbstolar där det går att klättra in i grannrummet, som utgör en tillbyggnad av skolan.

Det nya, parallella rummet har kopplats ihop med gymnastiksalen, som därmed får en helt ny rumslig upplevelse. I det nya motorikrummet kan barnen även klättra runt eller använda gymnastikredskapen på golvet. I ett angränsande rum finns en mindre träningslokal med stora speglar och olika träningsredskap. Bägge de nya lokalerna ligger ut mot en innergård, som även den inbjuder till olika aktiviteter.

Inbjudande lokaler

Vita akustikplattor från Troldtekt används som genomgående takmaterial i gymnastiksalens nya klättringsdel, i motorikrummet och i träningslokalen. På så sätt säkerställs de goda akustikförhållanden som krävs när många energiska personer vistas i samma lokal.

Taket i motorikrummet bildar en skev geometri som framhäver takytan och understryker rummets lekfulla karaktär, samtidigt som färganvändningen bryter mot färgerna i en traditionell gymnastiksal. Dessutom har man här använt trä som bidrar med både taktilitet och värme i rummet. 

De nya lokalerna används från morgon till sen kväll av elever samt olika föreningar och lokalinvånare i området. Initiativet till utbyggnaden kommer också från lokalsamhället och ledde till ekonomiskt stöd från kampanjen ˮDrøn på Skolegården og Skole+ˮ.