Idrottsanläggning samlar elit och rehabilitering under samma tak

Holbæk Sportsby i Danmark är en av Skandinaviens största idrottsanläggningar.

Här samlas allt från mountainbike-sport till moderna behandlingar och skapar en mötesplats för både barn och vuxna. I en intervju berättar arkitekten Nicolas Munkø från Kullegaard om arkitektoniska överväganden i projektet.

Simhall, racketsporter, multihall, mountainbike-spår och ett modernt hälsocenter med träningslokaler och behandlingsrum. Det är bara ett litet exempel på de många lokaler som Holbæk Sportsby innehåller. Idrottsanläggningen på Själland har en inomhusyta på drygt 23 000 kvadratmeter fördelade på två våningar – dessutom finns det 47 hektar utomhus. Det gör det här till en av Skandinaviens största idrottsanläggningar.

– Holbæk Sportsby är ett idrottsmekka som skapar möjligheter för rörelse, oavsett åldersgrupp och aktivitetsnivå. Samtidigt ger anläggningen möjlighet till större arrangemang som konserter, företagsevent och sportevenemang, säger arkitekten Nicolas Munkø från Kullegaard.

Holbæks Kommune och Fonden Holbæk Sportsby har varit byggherrar i projektet som ritats av arkitektfirman Kullegaard.

En stad i staden

Syftet med Holbæk Sportsby har varit att samla stadens idrottslokaler på ett ställe och skapa nya gemenskaper. Anläggningen är uppförd som en stad med hus, gator och trevliga platser.

– I stället för ett stort rum är foajén utformad som ett förgrenat nätverk av små mötesplatser och uppehållszoner som förbinder de olika hallfunktionerna. Det skapar möjlighet till gemenskap över alla idrottsgrenar, säger Nicolas Munkø.

I det omgivande landskapet och utomhusanläggningarna finns stigar, sjöar och våtmarker.

– Holbæk präglas av sitt läge vid fjorden där staden också omges av åkermark och skogsområden. Det här avspeglas i idrottsanläggningen där det finns referenser till det omgivande landskapet i form av sjöar och våtmarker, träd och stora grönområden. Den vackra naturen ska ge rekreationsvärde till de människor som inte nödvändigtvis besöker idrottslokalerna, säger Nicolas Munkø.

Inspiration över olika områden

Elitidrott, rehabilitering, motionsfotboll. Just mångfald över aktivitets- och färdighetsgränser är något som kännetecknar Holbæk Sportsby. Som en integrerad del i byggnaden ligger ett kommunalt hälsocenter som erbjuder kommuninvånarna en rad hälso- och rehabiliteringstjänster.

– Tanken är att hälsocentrets och idrottsanläggningens olika aktiviteter och användare kan inspirera varandra och därmed skapa positiva synergier. Därför ligger hälsocentret nära de gemensamma områdena, samtidigt som hänsyn ändå har tagits till centrets användare, säger Nicolas Munkø.

– Från hälsocentret kan man se in i idrottsanläggningen, och utomhus finns bland annat sensoriska trädgårdar och boulebanor som man kan använda och besöka, och som har utsikt över de andra utomhusanläggningarna, fortsätter Nicolas Munkø.

Mellan de olika idrottshallarna och ute i foajén ger stora glaspartier även besökare och andra idrottsutövare inblick i de många olika användningsområden som Holbæk Sportsby erbjuder.  

Slitstark byggnad med varierat färgval

Genom hela byggnaden dominerar robusta och solida material som klarar förväntat slitage och användning. På insidan har man arbetat med stål, betong och trä – och också med att ge rummen en del lugna ytor och bra akustik.

– Idrott och rörelse ställer höga krav på både slitstyrka, akustik och inomhusklimat. Därför har byggnaden skapats med utgångspunkt från solida material som kan tillgodose de många behoven, säger Nicolas Munkø.

Färgvalet spelar också en viktig roll i idrottsanläggningen. I de stora idrottshallarna fungerar en specifik grå färg som ”bakgrundsfärg” för de många aktiviteterna och den används både på pelare, väggytor och akustikplattorna från Troldtekt. På flera ställen förekommer dock Troldtekt-lösningarna även i en rad specialfärger.

I omklädningsrummen har konstnären Stine Deja utsmyckat lokalerna med andra färger och bland annat lagt till galler med text. Från högtalarna som döljs i Troldtekt-taken hörs en ljudinstallation med vattenljud från Holbæk Fjord.

– Holbæk Sportsby har en dynamisk storlek. Det avspeglar byggnadens arkitektoniska uttryck, där den enkelt kan byggas till i linje med nuvarande arkitektur om behovet skulle uppstå, säger Nicolas Munkø.

FAKTA: Holbæk Sportsby

Projekt: Holbæk Sportsby och Sundhedscenter, Danmark
Arkitekt: Kullegaard A/S
Byggherre: Holbæk kommun och fonden Holbæk SportsBy

Troldtekt produkter

Tak- och väggbeklädnad: Troldtekt och Troldtekt Plus akustikplattor
Färg: Grå natur + specialfärger
Struktur: Fin (1,5 mm träull) och Ultrafin (1,0 mm träull)
Kantprofil: 5 mm fas (K5) och rak kant (K0)
Montering: Med Troldtekt strukturskruvar
Högtalare: Troldtekt högtalare
Tillbehör: Troldtekt inspektionslucka

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion

FOTO:
Arkitekt Nicolas Munkø från arkitektfirman Kullegaard.