Arkitektur för idrott och rörelse

Idrott och rörelse utövas i många olika former och lokaler. Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med känsla för estetiken.

På temasidan kan du läsa om hur renovering av befintliga skolor kan hjälpa barn att röra sig mer i vardagen. Vi ger också exempel på olika typer av idrottshallar. Från en komplett idrottsanläggning med multihall, tennisbanor, mountainbikespår och ett modernt hälsocenter till ett asfalterat gatusporthus.

Byggnader för idrott och rörelse bör utformas med flexibla, slitstarka material – och materialens akustiska egenskaper har stor betydelse när allt från ivriga bollspelare till lekande barn håller igång. På temasidan kan du se hur Troldtekts akustiklösningar uppfyller kraven för moderna idrottsanläggningar.

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.