Framtidens kontor behöver kunna ändra form

Arkitekterna Krook & Tjäder står bakom en av Göteborgs nya kontorsbyggnader, Slakthuset, där både ställets historia och en flexibel design har beaktats.

Läs om arkitekternas överväganden och ta del av deras tankar om kontorstendenserna nu och under kommande år.

Det som är mest hållbart och ekonomiskt försvarbart är att rita kontorsbyggnader som inte ska behöva helrenoveras när en ny hyresgäst flyttar in. Det ställer höga krav på byggnadernas flexibilitet – och därmed även på arkitekter och byggherrar, när de långsiktiga alternativen ska planeras in från start.

Så säger Lisa Karlsson, arkitekt och ansvarig inom Kontor hos Arkitekterna Krook & Tjäder – ett av Sveriges största arkitektkontor med 300 medarbetare fördelade på kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund samt Kristianstad och Oslo i Norge.

Krook & Tjäder står bland annat bakom fastighetsbolaget Klöverns nya huvudkontor, en totalrenoverad historisk byggnad med ett centralt läge i Göteborgs gamla Slakthusområde. Här har det före detta fryslagret gjorts om till attraktiva kontorslokaler fördelade på två våningar, med respekt för byggnadens industriella uttryck.

Klövern var en av tre finalister som tävlade om titeln Sveriges Snyggaste Kontor 2020.

Flexibilitet är ett måste

Enligt Lisa Karlsson är den övergripande tendensen inom kontorslokaler ett behov av flexibla ramar.

– Marknaden har blivit mer oförutsägbar och i dag har många företagare svårt att förutse hur många medarbetare de kommer att ha inom en fem- till tioårsperiod. Vi ser därför kortare avtal med mer flexibilitet, där man kan öka och minska kapaciteten på kontoret. Och en snabb anpassning av lokaler ställer krav på utformningen av kontoren, säger hon och tillägger:

– Det är varken ekonomiskt försvarbart eller hållbart att bygga kontorslokaler med kort livscykel. I stället behöver vi bygga flexibla kontorslokaler som håller över tid – och det gäller både planlösning och uttryck. Här ska vi som arkitekter, byggherrar, hyresgäster och andra involverade parter i projekten hjälpa varandra att hitta rätt lösning.

Var kan jag ha hunden?

En annan tendens, som också är kopplad till byggnadernas flexibilitet, är enligt Lisa Karlsson en ökad efterfrågan på service och ”en speciell upplevelse” när man kommer in på kontoret. Med ett ökat hemarbete efter coronapandemin räcker det inte att mötas av ett skrivbord på kontoret – det måste erbjudas något extra. 

– Det är en tendens vi har sett tidigare, men som har intensifierats i och med pandemin. Det finns en efterfrågan på service som gör vardagen enklare, men som även ger det där lilla extra när du som medarbetare åker in till kontoret i stället för att jobba hemifrån. Det kan handla om allt från lunchleveranser till hunddagis. Möjligheterna beror återigen på kontorsbyggnadens flexibilitet att anpassa sig efter särskilda önskemål.

Balans mellan gammalt och nytt

På Klöverns 850 kvadratmeter stora huvudkontor i Göteborg var det just en flexibel design som skulle skapas. Samtidigt hade den gamla byggnaden många ursprungliga inslag som skulle bevaras för eftervärlden. För Krook & Tjäder var uppgiften därför att bevara den ursprungliga arkitekturen och samtidigt skapa en kreativ miljö.

Entrén leder in till kontorets hjärta – en bred trappa där det går att sitta, äta lunch, ha möten eller konferenser. Övriga områden är uppdelade i zoner samt mindre telefonrum och konferenslokaler.

För att utgöra en motvikt till inslag från byggnadens industriella period har man använt material som skapar en exklusiv stämning. Det finns bland annat ytor klädda med träpaneler och ett grått Troldtekt akustiktak. Akustikplattorna samspelar designmässigt med de industriella inslagen och ger en behaglig ljudmiljö på kontoret.

– Variation, hållbarhet och flexibilitet har varit ledorden genom hela projektet. Vi har använt området som inspirationskälla och låter rummet återberätta sin ursprungliga historia med det råa uttrycket som balanseras upp med mjuka material. På så sätt skapar vi attraktiva och hållbara miljöer för Klövern, för individen och för samhället, säger Lorena Zabala, arkitekt hos Arkitekterna Krook & Tjäder.

Fakta om Arkitekterna Krook & Tjäder

  • Grundades 1988 i Göteborg och har i dag kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund och Kristianstad samt i Oslo i Norge.
  • Jobbar med arkitektur, stadsplanering, landskap, inredning och produktdesign.
  • Har 300 medarbetare.

FOTO:

Lisa Karlsson, arkitekt och ansvarig för Office på Arkitekterna Krook & Tjäde

FOTO:

Lorena Zabala, arkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder.