Så säger experterna: Så blir kontorsarbetet efter corona

Coronapandemin har vänt upp och ner på våra liv, och det gäller även vårt arbetsliv. Medan de flesta medarbetare i kunskapsföretag tidigare jobbade alla veckans dagar i en kontorsmiljö, har det nu blivit normalt att jobba hemifrån flera dagar i veckan.

Men vilka förändringar i vårt arbetsliv är tillfälliga, och vilka kommer att bli bestående? Vi har frågat tre experter:

  • Hans Westlund, professor i stads- och regionstudier vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, som är Sveriges största tekniska högskola
  • Eva Bjerrum, organisationsanalytiker vid Alexandra Institutet i Danmark och expert på nya arbetsformer
  • Maria Svensson Wiklander, medgrundare av företaget The Remote Lab

Här får du deras tankar om hur kontorsarbetet kommer att förändras i framtiden:

 

Hans Westlund: Där arbete och fritid möts

Det är ingen tvekan om att medarbetarna har fått smak på att jobba hemifrån, säger Hans Westlund. 

– Under pandemin har vi sett en trend där folk flyttar till sommarstugan och jobbar, så att de samtidigt kan ägna sig åt friluftslivet. Det kan bli ett sätt för glesbygdsområden att locka nya invånare, men det får inte vara för långt från storstäderna om folk ska kunna pendla in till stan två–tre gånger i veckan, säger Hans Westlund. Han tror att det i första hand blir de välutbildade i städerna som lockas av den livsstilen.

Hans Westlund ser också att användningen av kontorsgemenskaper utanför storstäderna kan bli fler och tilltala medarbetare på kunskapsföretag, som vill bort från storstädernas höga bostadspriser och komma närmare naturen.  Hans Westlund ser dock också att arbetsgivarna inte är odelat entusiastiska över det nya flexibla arbetslivet:

– Inte minst små och medelstora företag vill gärna återgå till det normala, men på större företag finns en förståelse för att de måste hantera förändringen utifrån hypotesen om att framtida medarbetare förväntar sig en flexibilitet, säger han.

Eva Bjerrum: Stark efterfrågan på aktivitetsbaserad kontorsinredning

Även om kontorsmedarbetare börjar jobba hemifrån en eller fler dagar i veckan, har det fysiska kontoret fortfarande en roll att spela. Den bedömningen gör Eva Bjerrum som är expert på nya arbetsformer på danska Alexandra Institutet:

– Redan före pandemin var många arbetsplatser igång med att ändra till en aktivitetsbaserad kontorsinredning eller öppna kontorslandskap där medarbetarna kan sitta mer flexibelt. Den tendensen har pandemin bara satt extra fart på, säger hon. Hon uppmuntrar företag att använda pandemin till att göra små experiment med inredningen – till exempel för att tillgodose det nya stora behovet av små mötesrum för online-möten:

– Man kan till exempel ha flera öppna ytor som är optimerade när det gäller inredning och ljud, så att fler medarbetare kan ha olika online-möten samtidigt, säger Eva Bjerrum som också nämner små ljudisolerade bås, loungemiljöer eller bibliotek som nya kompletteringar till framtida kontorsmiljöer.

– Det riktigt intressanta blir hur företagen skapar ett ”reason to go”, det vill säga en anledning för medarbetarna att komma till jobbet. Att jobba hemifrån blir en stark konkurrent till den klassiska arbetsplatsen, och jag har till och med hört en del säga att de bara åker in till jobbet för den goda lunchen. Det är ju inte hållbart, och vi riskerar att få arbetsplatser som är halvtomma och halvdöda, säger hon.

Maria Svensson Wiklander: Fart på distansarbetet

För Maria Svensson Wiklander, som är medgrundare av företaget The Remote Lab, är det inte antalet hemarbetsdagar som är det intressanta. Maria Svensson Wiklander bor på en gård nära fjäll och natur i norra Sverige och i sitt arbete som digital entreprenör är hon van vid regelbundet distansarbete.

2020 nådde hennes arbete sin kulmen med etableringen av Gomorron Östersund – en kontorsgemenskap för distansarbetare, med tre olika adresser i norra Sverige. Samma år fick hennes företag The Remote Lab (som samlar och förmedlar kunskap om distansarbete) plötsligt fullt upp när pandemin slog till. 

– Sedan pandemins början har vi publicerat fem rapporter eftersom vi vill inspirera med kunskap och forskning om distansarbete.  En rapport som vi tog fram i oktober 2020 visade att endast 4 procent av de tillfrågade ville tillbaka och jobba heltid på kontoret, säger hon.

Maria Svensson Wiklander ser att det på många arbetsplatser har uppstått en hybridmodell, där arbetslivet delas mellan kontors- och hemarbete, som en lösning på medarbetarnas önskan om ökad flexibilitet. Men det krävs insatser för att få det att fungera, säger hon:

– Jag tror att man måste skilja på varifrån man jobbar och vilket arbetssätt man har. Tänker man att medarbetarna ska jobba viss tid på kontoret och viss tid på distans, så behöver man ändå se över hur organisationen fungerar, för att just inte skapa det A- och B-lag som det annars finns risk för, säger hon.

– Man behöver anpassa arbetssätten för främst distansarbete eller digitalt arbete, och inte förlita sig för mycket på det fysiska mötet eftersom alla förmodligen inte kommer att vara på plats samtidigt, säger hon och pekar på stora internationella företag, som redan i dag letar över hela världen när man ska hitta nya talanger:

– Den geografiska placeringen har numera mindre betydelse. Företag kan uppstå var som helst, och det ser vi när stora företag rekryterar. De bryr sig inte om var du befinner dig, säger hon.

Vad är Alexandra Institutet?

  • Alexandra Institutet håller till i Aarhus och är både ett konsultföretag och en forskningsenhet.
  • Institutet hjälper offentliga och privata företag med avancerade, effektiva, säkra och innovativa IT-lösningar.
  • Institutet etablerades 1999.

Vem är Maria Svensson Wiklander?

  • Entreprenör och medgrundare av The Remote Lab
  • The Remote Lab samlar och förmedlar kunskap om distansarbete
  • Maria Svensson Wiklander är även medgrundare av kontorsgemenskapen Gomorron Östersund
  • Hon bor själv på en gård i norra Sverige.

FOTO:

Eva Bjerrum, organisationsanalytiker på Alexandrainstitutet och expert på nya arbetsformer.