Arkitektonisk skönhet ökar vårt välbefinnande

När vi upplever en meningsfull koppling mellan funktion och estetik ökar vårt välbefinnande. Det visar forskning från bland annat Australien.

Arkitektonisk skönhet och design är så viktiga faktorer att de finns med som kriterier för den amerikanska byggnadscertifieringen WELL som fokuserar på hälsa och välbefinnande.

Arkitektur som är en fröjd för ögat bidrar också till att stärka sinnet och främja känslan av gemenskap. Det är just därför beauty and design är två av kriterierna – eller så kallade features – i WELL-certifieringssystemet.

Denna amerikanska certifiering lanserades 2014 och fokuserar på byggnaders betydelse för hälsa och välbefinnande. WELL används ofta i kombination med mer tekniska hållbarhetscertifieringar som DGNB, LEED och BREEAM.

Flera internationella forskare har studerat sambandet mellan vacker arkitektur och vårt välbefinnande. Rose Winer, chef för standardutveckling på IWIBI (International WELL Building Institute), har skrivit en artikel där hon sammanställer forskningsresultaten. Här utvecklar hon varför skönhet och design finns med som kriterier i certifieringen.

Sammanhanget avgör vad som är vackert

Rose Winer citerar bland annat den australiska konstnären och designern Jay Dee Dearness, vars doktorsavhandling undersöker sambandet mellan skönhet och design.

”Skönhet är inte bara estetik”, menar Dearness, och talar i stället om att ”kombinera funktionalitet och estetik i exakt rätt proportioner för att uppnå önskat resultat.”

Vad som är ”rätt proportioner” beror på i vilket sammanhang byggnaden har uppförts – och vilka som använder den. En bra kombination av form och funktion kan till exempel uppfattas på olika sätt av anställda på ett tyskt kontor och personer på ett danskt äldreboende.

I sin artikel skriver Rose Winer att ”skönhet och design i WELL uppmuntrar projekt att integrera skönhet i sitt eget sammanhang – till exempel genom att lyfta fram lokala konstnärer, kulturer, material eller organisatoriska värderingar för att skapa en unik, vacker och bekväm miljö för de lokala användarna”.

Väger in två kriterier

WELL-certifieringen (WELL v1) fokuserar på sju så kallade koncept: Air, water, nourishment, light, fitness, comfort och mind. Till varje koncept hör ett antal kriterier (features). De två beauty and design-kriterierna hör båda till konceptet mind.

Det ena, kriterium 87 av 105 i WELL-certifieringen, utgörs av mjuka, kontextberoende parametrar och har i sin tur fem underkategorier:

a. Human delight.
b. Celebration of culture.
c. Celebration of spirit.
d. Celebration of place.
e. Meaningful integration of public art.

Det andra beauty and design-kriteriet (nummer 99) omfattar mer objektiva parametrar som takhöjd, meningsfull integrering av konst i större rum (t.ex. lobbyer/entréer) samt detaljer eller material som skapar igenkänning och gör det lättare att orientera sig i stora byggnader.

Troldtekt bidrar positivt till detta kriterium – samt 19 av de andra kriterierna för WELL-certifieringen.

>> Läs mer om Troldtekts bidrag till WELL

Eminent: En arbetsmiljö för välbefinnande

Eminent i Malmö är den första WELL-certifierade kontorsbyggnaden i Skandinavien. Här finns bland annat lokalproducerad mat, som delvis avnjuts på takterrassen. Konst och design som får människor att ta trapporna. Ett välutrustat cykelrum, närbeläget gym, ljusterapi och avstressande musik.

Allt är inslag som annars sällan får väga lika tungt på ritbordet som de faktorer som traditionellt är kända för att främja en god arbetsmiljö och ett bra inomhusklimat.

Kanozi Arkitekter har ritat Eminent, och arkitekt SAR/MSA Åsa Jentsch berättar om projektet:

– WELL-certifieringen involverar flera mjuka värden som till stor del motsvarar det som vi arkitekter gärna vill tillföra i projekten. Genom att arbeta med WELL genom hela designprocessen lyckades vi skapa en ny ram för att diskutera aspekter som dagsljus, en tydlig kontakt mellan inne/ute och skulpturala, framträdande trappor. Hela teamet av arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och byggherrar diskuterade och värdesatte plötsligt de mänskliga aspekterna av byggnaden och dess design.

>> Läs mer om WELL-certifierade Eminent i Malmö