Årets skolbyggnad 2022 är mycket mer än en skola

Med Vrå Børne- og Kulturhus har Hjørring Kommune skapat en helt unik byggnad som ska bli en samlingsplats för både barn och andra kommuninvånare. Byggnaden utmärker sig också med sina skyhöga hållbarhetsambitioner. Här kan du läsa en intervju med två av rådgivarna i projektet. 

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Nya Vrå Børne- og Kulturhus har fått ta emot massor av hyllningar. Utöver titeln som ”Årets skolbyggnad 2022” får byggnaden även 6 stjärnor i Nordjyskes recension som bland annat riktar fokus mot att:

”Vrå Skola har tagit ett jättekliv tack vare skickliga arkitekter som har gett elever och lärare ett gemensamt allrum där man kan vara en del av gemenskapen och samtidigt hitta lugnet.”

Rådgivarteamet bakom Vrå Børne- og Kulturhus är AART Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma och JAJA Architects, som tilldelades uppdraget 2016 med ett ambitiöst projekt som både ska fungera som skola, kultur- och medborgarhus, bibliotek och mycket annat. Det berättar Hanne Tine Ring Hansen från Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S – hon är civilingenjör och specialiserad på hållbart byggande:

– Jag anställdes för att hjälpa till att fastställa hur Søren Jensen kan göra skillnad i världen. Ur det arbetet skapades det förhållningssätt som vi kallar ”regenerativt byggande”. Här blev Vrå Børne- og Kulturhus det första projektet där vi jobbade med regenerativt byggande. Då ställde vi till exempel frågan: hur vi kan bygga mer i samklang med naturen? Och hur mycket förnybart material – trä – vi kan få in i det här byggprojektet, säger hon. 

Dessa överväganden låg i linje med Hjørring Kommunes önskemål om att höja ribban för hållbart byggande, säger partnern och arkitekten Kathrine Hegner Stærmose på AART Architects:

– Byggherren ville gärna inkludera så mycket hållbarhet som möjligt, och det slutade med att vi siktar på DGNB Gold, som vi förväntar oss uppnå, säger hon.

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Naturskog och jättestor tomt gav inspiration

För att förstå hur Vrå Børne- og Kulturhus har fått sin form och sitt uttryck behöver man lyfta blicken och titta på det stora område där byggnaden är placerad.

– Utomhusarealerna har verkligen spelat en väldigt stor roll i vårt sätt att tänka omkring skolan och konceptet. Vi tilldelades en stor tomtareal där vi inspirerades av landskapet, som bland annat innehåller flera geometriska naturskogar som växer i det stora landskapet. Samtidigt underströk byggherren att byggnaden skulle skapa förutsättningar för massor av utomhusundervisning. Då fick vi idén om att vi inte bara skulle göra en ny skola – vi skulle också göra en ny skog, och sedan placerade vi skolan i den skogen, förklarar Kathrine Hegner Stærmose.

I skrivande stund är den nya skogen inte mer än en samling späda stammar, men tanken är att träden på sikt ska spela en stor roll, inte bara för utomhusundervisningen utan även för inomhusklimatet i byggnaderna.

– Vi kom fram till att vi ville använda skogen för att både skapa ett bra inomhus- och utomhusklimat. Träd är helt fantastiska under varma sommardagar eftersom temperaturskillnaden mellan sol och skugga är markant, säger Hanne Tine Ring Hansen.

Utmaningen för rådgivarteamet var att det är svårt att beräkna, simulera och dokumentera den effekt som träden har på inomhusklimatet. Därför ska man i ett projekt med stöd från Realdania undersöka hur planterade träd påverkar ljuset i byggnaden – och om man kan använda träd som solavskärmning utan att det påverkar dagsljuset negativt.

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Passiva lösningar på utmaningen med inomhusklimatet

Den nya skogen är bara en av många passiva lösningar som används i Vrå Børne- og Kulturhus. Enligt Hanne Tine Ring Hansen är inomhusklimatet ett återkommande bekymmer i skolbyggnader.

– Innan vi ens har satt in fönstren i en skolbyggnad är det för varmt. Det beror på antalet personer som vistas här per kvadratmeter. Även om det är barn avger de ganska mycket värme. En vuxen person avger 100 watt i en stillasittande position. Så om vi tar 20–30 personer och placerar i ett rum blir det riktigt varmt, förklarar hon och tillägger:

– Det sätt som man hittills har löst det på är genom att installera mekaniska ventilationsanläggningar och utvändig solavskärmning på byggnaderna. I det här projektet ville vi gärna se om vi kunde välja en annan väg. Och lyckligtvis var vår byggherre Hjørring Kommune modig och backade upp vår idé.

Lösningen blev ett centralt rum med en mindre ventilationsanläggning som fördelar luften i byggnadens tre ”fingrar” – eller de tre fashusen som de också kallas.

– Precis före väggen till klassrummen hamnar luften i en lufttät kammare där den kommer i kontakt med betongen och kyls ner. Därefter fördelas luften jämnt i klassrummet via Troldtekt ventilationstak, där några av akustikplattorna är permeabla så att luften kan sippra igenom. Det ger en bra fördelning av luft utan besvärande drag, säger Hanne Tine Ring Hansen.

Hon påpekar att lösningen är väldigt ventilationseffektiv eftersom den uppvärmda luften i klassrummet automatiskt stiger uppåt igen och säkerställer en effektiv luftväxling. Lösningen bedöms vara en och en halv gånger mer effektiv än traditionell ventilation, och samtidigt fungerar Troldtekt ventilationstak som akustiktak med en visuellt ”ren” yta utan synliga tilluftsdon.

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Trä och betong i samarbete

Trä och cement är det som ger Troldtekt akustikplattor deras unika egenskaper, och på samma sätt är Vrå Børne- og Kulturhus resultatet av ett samarbete mellan dessa två råvaror, berättar Kathrine Hegner Stærmose:

– Vi har träkonstruktioner i det så kallade Hjärterummet i byggnaden och på våra fasader. Vi ville egentligen bygga hela skolan i trä, men det blev till slut inte en rimlig lösning i fashusen, säger hon.

Hanne Tine Ring Hansen utvecklar:

– Vi valde att säga att de bärande konstruktionerna – alltså stommen – skulle vara platsgjuten betong, för då får vi både ett plant och ett tunt tak. I våra jämförelser mellan prefabricerade element kontra platsgjutna element är det faktiskt de senare som väldigt ofta vinner när det gäller miljöpåverkan. Utöver möjligheten till plana tak slipper vi även en massa stålbalkar. Förutom att säkerställa en flexibel byggnad blir betongen i taken också en väsentlig del av den termiska massa som bidrar till att säkerställa ett bra inomhusklimat, förklarar hon. 

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Byggprojekt utan klagomål

Som recensionerna och priset som Årets skolbyggnad vittnar om har Vrå Børne- og Kulturhus hittills fått ett överväldigande och positivt mottagande.

– Byggherren sa vid den officiella invigningen att de inte haft några klagomål efter inflyttningen. Det är ganska ovanligt. Men på AART nöjer vi oss inte med att hoppas och tro. Därför återbesöker vi våra färdiga byggnader och undersöker hur upplevelsen är när användarna har haft tid att vänja sig vid och använda byggnaden, säger Kathrine Hegner Stærmose.

Hon räknar med att resultaten från undersökningen är klara i slutet av 2023.

Läs mer och se fler bilder från Vrå Børne- og Kulturhus

Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Utbildad civilingenjör specialiserad på hållbart byggnande.

Kathrine Hegner Stærmose, partner och arkitekt, AART Architects.

Om Vrå Børne- og Kulturhus

  • Byggherre: Hjørring Kommune
  • Rådgivare: AART Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, JAJA Architects.
  • Areal: 10 000 m2
  • Investeringsbelopp: Ca 178 miljoner DKK
  • Byggt: 2021 (påbörjades 2016)