Köpenhamn får en grundskola i världsklass

Från januari 2024 börjar tre spår av elever på den toppmoderna Sluseholmen Skole, där arkitekturen bjuder in naturen intill. Kreativa lösningar kännetecknar projektet, och bland annat ingår en ny, karaktärsfull Troldtekt-akustiklösning i designen.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i skolor och utbildningsinstitutioner

Sluseholmen i Köpenhamn är ett spirande barnfamiljekvarter och det kräver goda skolförhållanden. Därför beslutade Köpenhamns kommun att bygga en ny skola som ska vara bäst i klassen när det gäller natur, design och koppling till omgivningarna.

Sluseholmen Skole, som öppnar efter nyår, har fyra våningar med gröna terrasslandskap på alla taknivåer. Som en unik lösning har en idrottshall byggts på toppen av ett parkeringshus bredvid, där stora glaspartier ger elever och fritidsidrottare utsikt över stad och natur.

JJW Arkitekter har ritat den nybyggda köpenhamnsskolan.

– Visionen om ”den gröna stadsskolan” lever skolan verkligen upp till. Vi bjuder in naturen med stora, öppna trappor både inne och ute, och skolan vetter mot kanalen där barnen kan ha ett aktivt uteliv. Dessutom är byggnaden utformad med träfasader, träfönster och takträdgårdar med växter och träd, berättar Lisbeth N. Olsen, som var projektarkitekt på skolan hos JJW Arkitekter.

Liten tomt, stora ambitioner

De största utmaningarna i utformningen av skolan gällde framför allt placeringen. Tomten ligger nämligen i ett bullrigt område och har en mycket begränsad storlek. Det löstes genom att bygga på höjden och utnyttja alla kvadratmeter, förklarar Lisbeth N. Olsen:

– Den begränsade byggytan har varit ett fruktbart sporre i uppdraget, eftersom det har blivit en enorm kvalitet i upplevelsen av skolan att vi har involverat taken för att skapa aktiva områden.

Eftersom byggnaden är förhållandevis djup har det även varit en central uppgift att få in tillräckligt med dagsljus. Det har JJW Arkitekter löst genom att etablera tre atrier som förutom att ge ljus till studiemiljöerna även skapar en rumslig upplevelse.

De bärande konstruktionerna är i betong, liksom skolans golv på bottenvåningen, som är öppna för allmänheten dygnet runt. Både ute och inne tar trä mycket plats och dess värme och lyster ger skolan stämning och står i fin kontrast till betongelementen.

Ett akustiktak med visuell riktning
Trä är även en av råvarorna i Troldtekts akustikplattor, som är monterade i ett synligt längsgående T35-skensystem. De synliga längsgående skenorna är en helt ny lösning som JJW Arkitekter och Troldtekt har kommit fram till i samarbete – och som ger taket en visuell riktning i rummet.

– Vi har fokuserat på hållbarhetsåtgärder i skolbyggnaden, och Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering var en avgörande parameter vid valet av tak. Samtidigt ville vi ha ett demonterbart akustiktak med synliga aluminiumskenor i en riktning. Troldtekt tog fram en bra lösning som både kommunens driftansvariga och vår entreprenör har varit positivt inställda till, berättar Lisbeth N. Olsen.

Det nedhängande Troldtekt-taket har dessutom dold ventilation som ger frisk luft utan drag eller buller.  

– Ventilationslösningen har den stora fördelen att vi inte har några synliga installationer i taket. Tillsammans med de akustiska egenskaperna har Troldtekt en materialkänsla som tillsammans med våra träakustikväggar ger skolans rum en vänlig, varm och lugn atmosfär. Det bidrar till en bra inlärningsmiljö, säger Lisbeth N. Olsen.

Om Sluseholmen Skole

  • Det första spadtaget till Sluseholmen Skole togs i augusti 2021, och skolan tar emot elever från januari 2024.
  • Skolan ligger på Sluseholmen i Köpenhamn och är ritad av JJW Arkitekter.
  • Troldtekts akustikplattor i naturträ har monterats i det synliga längsgående T35-profilsystemet. Dessutom har man valt dold Troldtekts ventilation.