Dokumenterat hållbart byggande

Byggnader med dokumenterad hållbarhet ger fördelar avseende miljö, inomhusklimat, användarvänlighet, trivsel och driftekonomi. I samarbete med Rambøll har Troldtekt dokumenterat hur Troldtekt akustiklösningar bidrar till de ledande certifieringarna för hållbart byggande.

De frivilliga byggnadscertifieringarna gör det mycket enklare att utveckla hållbara byggnader av hög kvalitet. Certifieringarna är en stor fördel för byggnadernas användare och ägare samt för miljön.

I Sustainable Buildings Market Study från 2021 har Rambøll intervjuat cirka 700 personer inom byggbranschen i Norden, Tyskland och Storbritannien. Intervjupersonerna utgjordes av bland annat arkitekter, entreprenörer, investerare och leverantörer. 94 procent av de tillfrågade anser att hållbarhet är viktigt för att bedriva en framgångsrik verksamhet, 70 procent prioriterar koldioxidneutrala byggnader och de flesta fokuserar redan på cirkulär design i sina projekt.

Det finns en rad system för frivillig certifiering av hållbara byggnader. Systemen ger byggherrar och rådgivare konkreta verktyg för att beräkna effekten avolika beslut och materialval när det gäller hållbarhet.

Hur bidrar Troldtekt?

Troldtekts akustiklösningar gör en positiv skillnad när en byggnad ska certifieras. Akustikplattorna tillverkas av certifierat trä från danska skogar (FSC®C115450 och PEFC™) och cement som utvinns av dansk kalksten och lera.

Troldtekts affärsstrategi bygger på de cirkulära principerna i Cradle to Cradle-konceptet, och hela sortimentet av Troldtekt cementbundna träullsplattor, både i naturträ och målade i standardfärger, är Cradle to Cradle-certifierat på guldnivå.

Tillsammans med Rambøll har Troldtekt dokumenterat hur akustiklösningarna bidrar på ett positivt sätt till de olika kriterierna i en rad olika certifieringar. Det innebär i praktiken att Rambøll har tagit fram dokumentationspaket som hjälper rådgivare att bedöma Troldtekts specifika bidrag. Akustiklösningarnas betydelse i en konkret byggnad beror dock alltid på den specifika byggnaden, inklusive övriga materialval.