Framtidens äldre ställer nya krav på bostaden

Antalet äldre kommer att öka under de kommande decennierna, liksom deras förväntningar och önskemål på bostaden. I Danmark måste ett samarbete mellan ett pensionsbolag och en fond möta en del av efterfrågan. I artikeln berättar vd:n för fonden om hur framtidens arkitektur för äldre skiljer sig från dagens. 

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Utmaningen är välkänd: I alla västerländska samhällen kommer de äldre att bli en större del av befolkningen under de kommande decennierna. I Danmark ökade andelen av befolkningen över 65 år med 30 procent från 2010 till 2020.

– Allt fler vill flytta till en mindre bostad tidigare i livet för att frigöra tid och ekonomi för att förverkliga drömmar. För vissa finns det också ett behov av trygghet – att vara nära andra människor och få hjälp när behovet uppstår, säger Ulrik Ahrendt-Jensen, vd för OK-Fonden som är en dansk privat, ideell vårdorganisation.

Men det är inte bara resursstarka äldre som börjar se sig om efter billigare bostäder i god tid. Behovet av vårdhem för målgruppen som befinner sig i livets slutskede ökar också. I Danmark kommer antalet personer över 80 år att öka med 75 000 (jämfört med 2019) bara fram till 2025.

– Väldigt många som behöver hjälp flyttar in på vårdhem för sent. Vid demens ser vi till exempel att de anhöriga är ganska hårt belastade när mannen eller hustrun flyttar till ett vårdhem, och det vill vi undvika, för det är varken bra för familjen eller andra, säger han.

För att ge äldre bättre möjligheter att byta bostad i tid har OK-Fonden ingått ett joint venture för att etablera privata servicebostäder, seniorbostäder och seniorboenden i 10 större danska städer. Arbetsfördelningen blir att OK-Fonden driver de framtida vårdhemmen och förvaltar seniorbostäderna, medan det danska pensionsbolaget PFA ansvarar för investeringar på 2,5 miljarder danska kronor av kundernas pensionsbesparingar för byggandet av bostäderna.

 

Foto: Ibihaven, seniorboende i Slagelse, Danmark

Bostäder för livet

Ulrik Ahrendt-Jensen påpekar att övergången till vårdhem oftast är förknippad med mycket oro, otrygghet och stress.

– Många av dessa dilemman kan motverkas av vårt koncept ”Bostäder för livet”, där man flyttar in i god tid, har sitt liv där och kan stanna till slutet, säger han. Konceptet "Bostäder för livet" är flexibla seniorbostäder för personer som vill ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet livet ut. Bostäderna byggs i anslutning till vårdhem och de boende kan dagligen nyttja vårdhemmets gemensamma faciliteter som kafé och friskvård.

– Man kan inte se på de här bostäderna att de också kan göras om till vårdhem. Det är vanliga hem, det är bara vissa saker som man har tänkt på, säger han. Till exempel breda dörrar, där det inte heller förekommer några nivåskillnader:

– På så sätt är det bostäder som också kan bli en arbetsplats för vårdpersonal i perioder. Man ska bara inte kunna se det. Det kan till exempel finnas dolda stålbågar i taket, så man kan montera en lyftanordning om det behövs, säger han.

 

Bra och ansvarsfullt byggande

Konceptet ”Bostäder för livet” är bara ett av de nya bostadserbjudanden som OK-Fonden och PFA arbetar med. Samarbetet syftar också till att bygga privata servicebostäder med mellan 70 och 100 lägenheter i varje. Det blir vårdhem som man kan söka precis som de kommunala vårdhemmen – och till samma pris.

Slutligen kommer partnerskapet också att bygga seniorboenden och försöka ingå avtal med kommunerna i omkring 10 större danska städer.

– Vi försöker inte trycka ner de här projekten i halsen på någon. Vi vill bygga något som efterfrågas, annars hittar vi en annan plats att vara på, säger han och tillägger att de redan har en handfull projekt klara – bland annat Kvægtorvet i Slagelse, där ett vårdhem med 75 platser och anslutna ”Bostäder för livet” ska stå klart 2024.

Och kvaliteten på byggnaderna är viktig för OK-Fonden och PFA. Därför certifieras projekten enligt ledande standarder för hållbart byggande.

– Vi bygger DGNB-certifierade byggnader. Det är vårt bidrag till en bättre planet, men det beror också på att allt fler användare kräver det. Samtidigt ska våra bostäder också vara hemtrevliga och ha kvalitet. Det ska inte se ut som ett sjukhus eller en institution, utan ett hem, säger Ulrik Ahrendt-Jensen. 

Fakta: Om PFA och OK-Fondens joint venture

  • Total investeringssumma på 2,5 miljarder danska kronor.

  • Etablering av privata servicebostäder, seniorbostäder och seniorboenden i 10 större danska städer.

  • Varje projekt består av mellan 70 och 100 vårdhemslägenheter samt 40 till 50 anslutna seniorbostäder (”Bostäder för livet”).

  • Seniorboenden riktar sig till boende från 50 år utan hemmaboende barn.